zatrzymnie kolejnych sprawców podejrzanych o dokonywanie kradzieży