„Swoim ogromnym oddaniem i poświęceniem tworzył siłę napędową zespołu. Jako gitarzysta, autor piosenek i wizjoner był perfekcjonistą i wyjątkowym człowiekiem”