List Otwarty do Prezydenta Miasta Chorzów

List Otwarty do Prezydenta Miasta Chorzów

11 lipca 2019 Wyłącz przez Dariusz Mierzwa

Szanowny Pan Andrzej KOTALA Prezydent Miasta Chorzów

Składamy na Pana ręce pismo i jednocześnie prosimy o powstrzymanie działań – W związku z wydaną decyzją zezwalającą na wycięcie 1327 na przylegającym bezpośrednio do Parku Śląskiego terenie przy ul. Targowej w Chorzowie, przez Dewelopera Green Park Silesia, zwracam się w imieniu redakcji, własnym oraz 14678 osób o niedopuszczenie do uszczuplenia tego przyrodniczego terenu, który stanowi ważny element ekologicznego regionu dla Śląska jakim jest Park Śląski.

Proces przejmowania przez prywatną firmę powyższego terenu jest oburzający i wzbudza olbrzymie zaniepokojenie mieszkańców Chorzowa, miast przyległych, ale również sympatyków miasta i tego obszaru z całej Polski.

Dlatego pragniemy wyrazić stanowczy sprzeciw dla podejmowanych działań komercyjnych poprzez przejmowanie terenu obejmującego drzewostan kompleksu Parku Śląskiego. Uważamy, że wydanie decyzji administracyjnej pozwalającej zakup i zniszczenie tak bogatego terenu jakim jest zalesiony obszar przyległego Parku Śląskiego jest przeciwny i sprzeczny z zasadą poszanowania dobra wspólnego jakim jest ten obszar przyrodniczy.

Redakcja Echa Chorzowa przeprowadziła ankietę na portalu społecznościowym Facebook w różnych grupach społecznościowych powiązanych z naszym portalem jak i grupach niezależnych m.in:

Grupami „Kocham Chorzów”, „Wszyscy z Chorzowa”, „Śląski Facebook”, „My Slonzoki z Humorym” oraz innymi 37 grupami, a także sympatykami Chorzowa, Parku Śląskiego i wieloma fanpag-ami, uzyskując ogromne poparcie poprzez zadanie pytań w opublikowanej ankiecie pt. „Czy jesteście za wycinką drzew w Parku Śląskim”.  

 Zdecydowana większość uczestników ankiety tzn. 14678 osób jest przeciwnych wycince drzew, osób popierających wycinkę jest znikoma ilość, bo tylko 23 osoby, a 9 osób zaznaczyło opcję nie ma zdania.

Ankieta została przeprowadzona ad hoc, po uzyskaniu informacji publicznej ws. kontrowersyjnej wycinki i trwa nadal. Po jej zakończeniu opublikujemy na łamach naszego portalu stosowny artykuł i podamy kompletny wynik udzielonych odpowiedzi.

Zwracamy się z ogromną prośbą o powstrzymanie działań związanych z wycinką, gdyż proces odbudowy tego obszaru wyniesie ponad 30 lat, a proces przywrócenia równowagi biologicznej całego obszaru może wynieść nawet 50 lat!

                                                                                                         Redaktor naczelny Echo Chorzowa

                                                                                                                         Dariusz Mierzwa

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci

pinterest