Zasady przyjmowania ogłoszeń w wydawnictwie Echo Chorzowa

I. Gotowe reklamy do druku powinny być:

 1. Przygotowane na wymiar zgodny z modułami konkretnego produktu
 2. Zapisane jako JPG lub EPS z zachowaniem:
  • rozdzielczość 150 dpi / publikacja internetowa, 300 dpi /publikacja prasowa
  • kolor w standardzie RGB / publikacja internetowa, CMYK / publikacja prasowa
  • fonty zamienione na krzywe i osadzone wszystkie elementy wymagane do druku
  • w nazwach plików nie powinno być znaków diakrytycznych (narodowych).
 3. Dostarczanie reklam do przesyłania reklam w formie elektronicznej służy wyłącznie FTP
  • adres: ftp.e-chorzow.com, użytkownik: ftp@e-chorzow.com, haslo: reklama2014
  • informacje techniczne pod numerem tel. (handlowiec który obsługuj agencje/klienta)
  • możliwe jest przesyłanie reklam e-mailem do 10 MB
  • opis materiałów – musi zawierać datę emisji i wszelkie dodatkowe informacje o sposobie zamieszczenia reklamy.
  • reklamacje emisji reklamy, do których nie został dołączony wydruk lub plik podglądowy nie będą uwzględniane.
 4. Stopień pisma w reklamach:
  • 1-elementowy w jednym kolorze nie mniejszy niż 6 pt
  • 2-elementowy w jednym kolorze nie mniejszy niż 8 pt
  • 1-elementowy w dwóch i więcej kolorach nie mniejszy niż 9 pt
  • dwuelementowy nie mniejszy niż 11 pt
  • w kontrach powinien być użyty font pogrubiony nie mniejszy niż 9 pkt (1-elementowy) i 11 pkt (2-elementowy)
  • teksty czarne w drukach kolorowych muszą się składać z jednej składowej CMYK-Black

  Optymalna czerń w czcionkach powyżej 18 pt lub w dużych elementach graficznych powyżej 0,5 cm kw. – C – 60%, M – 30%, B – 100%

  W przypadku pisma w kontrze prosimy nie stosować cienkich czcionek typu light – najlepiej użyć czcionki półgrubej (bold). Bezpiecznie jest nie używać niewielkich liter lub cienkich linii w kontrze na wielobarwnym tle.

  W przypadku jednokanałowego koloru czarnego (K), tam, gdzie to możliwe, zalecamy stosowanie funkcji overprint w przypadku materiałów wektorowych, layer multiply w przypadku materiałów rastrowych oraz zalewek. W związku z częstymi problemami z przejściami tonalnymi w dokumentach generowanych przez CorelDRAW, lepiej jest zamienić takie elementy na bitmapy.

  Szczególnie częstym błędem jest przysyłanie materiałów z kolorem czarnym składającym się z kolorów z całej palety CMYK (co zwykle wynika z prostej konwersji RGB na CMYK).

 5. Maksymalny punkt rastrowy 85% (CMYK) i 90% w druku jednobarwnym (w przypadku czerni 90%K i 40%C)
 6. Maksymalna suma składowych CMYK (Total Ink Limit) dla papieru gazetowego nie może przekraczać 240%.
 7. Reklamy powyżej 20 MB powinny być spakowane w plikach z rozszerzeniem .RAR lub .ZIP. Maksymalna wielkość pliku – 50 MB.

II. Materiały do przygotowania w AR powinny spełniać następujące warunki:

 1. Tekst do wpisania – czytelny rękopis lub wydruk, plik tekstowy zapisany jako: txt.
 2. Elementy graficzne oryginalne. Fotografie czarno-białe i kolorowe na papierze gładkim błyszczącym do formatu A4. Zdjęcia przesyłane elektronicznie w rozdzielczości min. 265 dpi, format EPS lub TIFF. Znaki graficzne – (LOGO, mapa, plan, schemat itp.) – w plikach wektorowych.
 3. Szkic – wzór, jeśli klient ma konkretne wymagania
 4. Nie przyjmujemy:
  • zdjęć rastrowanych, powielanych, kopiowanych
  • fotografii o niskiej rozdzielczości (np. z Internetu)
  • rysunków przysłanych faksem
  • prac przygotowanych w programach: WORD, EXCEL, POWER POINT.

Materiały dostarczane do studia graficznego powinny być nazwane w następujący sposób:

NAZWA KLIENTA_FORMAT_DATA PIERWSZEJ EMISJI

Pojawienie się materiałów na serwerze FTP musi być potwierdzone przez klienta mailowo (kontakt z osobą przyjmującą zlecenie).

Wymagane jest podanie dokładnej scieżki dostępu do materiału umieszczonego na ftpie.


Przysłanie materiałów ogłoszeniowych jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta o posiadaniu do dostarczonych materiałów praw autorskich w rozumieniu ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przypominamy, że prawa autorskie do graficznego opracowania reklamy przysługują wydawcy i każde wykorzystanie tego opracowania wymaga jego zgody. Bliższych informacji na temat terminów i możliwości publikacji ogłoszenia udzieli konsultant obsługujący Klienta.

W przypadku niespełnienia przez dostarczane materiały powyższych wymagań technicznych, reklamacje dotyczące jakości wydruku nie będą uwzględniane.

Facebooktwitterpinterest

Leave a Reply