Chorzów dawniej i dziś

16 września 2014 Wyłączono przez Tomasz Breguła

Hotel Graf Reden

Budynek wzniesiono w 1900 roku, według planów wykonanych w roku 1898 przez Ottona Mueckego. Franz Oppawsky, inwestor żydowskiego pochodzenia, założył tu ekskluzywny Hotel Graf Reden, w którym odbywały się wielkie bale karnawałowe, walki bokserskie, zawody szachowe, a także gościnne przedstawienia teatralne i operowe.

Trzypiętrowa secesyjna kamienica z poddaszem wyróżniała się bogatą, lecz subtelną ornamentyką wokół okien oraz charakterystycznym narożnym wykuszem zakończonym strzelistym stożkowym hełmem. Umieszczono w nim typowe akcenty regionalne – rzeźby przedstawiające górnika i hutnika. Hotel kosztował ponad pół miliona marek, był skanalizowany, dysponował centralnym ogrzewaniem i linią telefoniczną. Mieścił 23 pokoje gościnne i wielką salę gastronomiczno – estradową.

Kilka lat później poszerzono go o jedną oś w elewacji reprezentacyjnej, a w latach 1921-1922 przebudowano salę teatralną, otwierającą się na ekskluzywną restaurację. W podziemiu raczono się winami i piwami ze śląskich browarów. Po wojnie, w roku 1947, budynek przestał pełnić funkcję hotelu – został w nim otwarty Centralny Dom Hutnika, który w późniejszym okresie przekształcono w Dom Kultury Huty „Kościuszko”. W 1976 roku powstał pomysł stworzenia Music-Hall. Dom Kultury został przekształcony w siedzibę teatru oraz studio telewizyjne TVP. Prace adaptacyjne okazały się niezwykle kosztowne. W wyniku politycznych i finansowych zawirowań modernizacja podjęta w 1978 roku zakończyła się dopiero siedem lat później.

Music Hall był mieszanką rewii, variette i musicalu, połączonych z recitalami gwiazd. Plany repertuarowe były imponujące: 250 przedstawień rocznie, w tym trzy premiery rewiowe, musical, a co miesiąc – nowe show. Uroczyste otwarcie i pierwszą premierę dla publiczności odwlekano z roku na rok. W końcu nadszedł rok 1981, kiedy to zawierucha społeczno – polityczna wstrzymała wszelkie prace. Na szczęśliwy finał trzeba było jeszcze poczekać. Ostatecznie w połowie lat 80. zapadła decyzja, aby telewizyjny music-hall przekształcić w Teatr Rozrywki. Tak oto w 1984 roku narodziła się jedna z najciekawszych obecnie scen teatralnych w Polsce.

Pięć lat temu Teatr Rozrywki przeszedł generalny remont. Odrestaurowana została fasada budynku. Ukłonem w kierunku historii było pozostawienie „odkrytej”, ceglanej ściany dawnego Hotelu Reden. Można ją zobaczyć w pobliżu szatni dla widzów. Budynek szczyci się bogatą ornamentyką architektoniczną. Obecnie widownia Dużej Sceny posiada 582 miejsca siedzące, natomiast Mała Scena zaprojektowana została na 100 osób. Grywane są tu przede wszystkim musicale oraz widowiska muzyczne, uzupełniane o tytuły komediowe i dramatyczne.

Tomasz Breguła w oparciu o:

„Zeszyty Chorzowskie”, Zbigniew Kapała

„Stąd do Broadwayu. Historia Teatru Rozrywki w Chorzowie”, Krzysztof Karwat

„Teatr Rozrywki w Chorzowie- zarys działalności 1984-2000”, Andrzej Linert

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest