Chorzów dawniej i dziś

18 listopada 2014 Wyłączono przez Tomasz Breguła

Hala Targowa

Pierwszy jarmark, o którym wspominają źródła odbył się na rynku w roku 1972 i od tego czasu przez najbliższe 33 lata targi odbywały się właśnie w tym miejscu. Zmieniło się to 15 sierpnia 1905 roku, kiedy otwarto pierwszą na Górnym Śląsku krytą halę targową.

Budynek mieści się w przy ulicy Katowickiej. Okazała budowla przykuwała uwagę pięknymi zdobieniami znajdującymi się na fasadzie. Przez długie lata Hala Targowa była chlubą miasta, przyciągała handlarzy i kupców – tętniła życiem. Koszt budowy wyniósł 700 tysięcy marek. Hala zajmowała 2600 m² powierzchni, a piwnice miały pojemność 11700 mᶟ. Wyposażona była w oświetlenie elektryczne, windy łączące magazyny, urządzenie chłodnicze umożliwiające przechowywanie mięsa w 65 komórkach. Bocznica kolejowa zapewniała łatwy transport towarów. Na zewnątrz budowlę zdobiły rzeźby ryb, zwierząt i owoców. Znalazł się tam też wysoki na 2 metry, misternie zdobiony zegar.

W okresie I wojny światowej zajęta została przez wojskowy urząd aprowizacyjny. Wnętrze hali zostało wtedy wyłożone kafelkami. W okresie międzywojennym obiekt znacznie rozbudowano i zmodernizowano. W 1948 Chorzowska Spółdzielnia Spożywców wystąpiła do władz o zlikwidowanie hali targowej, a na jej miejscu uruchomienie magazynu towarów żywnościowych. Ówczesna PPR nie zgodziła się na likwidacje hali. Od 1918 roku, aż do dnia aż do dnia likwidacji i przebudowy pod koniec lat 60-tych XX wieku obiekt spełniał bardzo ważną rolę w handlu miejskim.

Hala Targowa funkcjonowała dla dobra mieszkańców miasta i okolicy do 1967 roku, kiedy ostatecznie ją zamknięto. Handlarze musieli wtedy przenieść się na ul. Barską. W roku 1971 budynek przebudowano, przez co utracił wiele walorów architektonicznych. W zmodernizowanym budynku umieszczono Przedsiębiorstwo Obrotu Spożywczymi Towarami Importowanymi, istniejące do 1997 roku. Obecnie w hali znajduje się m.in. palarnia kawy i herbaty.

Tomasz Breguła w oparciu o:

Zeszyty Chorzowskie- Zbigniew Kapała,

Mały przewodnik po Chorzowie- Roman Liczba,

Chorzów na starej pocztówce – Jacek Nowak.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest