Sąd ponownie oddala wniosek

13 listopada 2014 Wyłączono przez Tomasz Breguła

W poprzednim numerze informowaliśmy naszych czytelników o rozprawie, która miała miejsce 21 października w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Odbyła się ona w trybie ordynacji wyborczej z powództwa Aleksandry Stanusz, która zarzuciła nam brak rzetelności dziennikarskiej, domagając się opublikowania na łamach naszego dwutygodnika, stosownego sprostowania do artykułu „POza kolejnością”. Mimo że sąd oddalił wniosek, przewodnicząca chorzowskiego SLD i radna Rady Miejskiej SLD, odwołała się od tej decyzji. Ku naszemu zadowoleniu, sąd drugiej instancji, również uznał wniosek za niezasadny. Jest to kolejny dowód na to, iż zarzuty Aleksandry Stanusz wymierzone w redakcję Echa Chorzowa, są bezpodstawne.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest