Chorzów dawniej i dziś

28 grudnia 2014 Wyłączono przez Tomasz Breguła
2014-12-17 Chorzów dawniej i dziś - Kościół Elżbiety

fot. wikipedia

Kościół im. Elżbiety

Kościół znajdujący się na zbiegu ulic 3-go Maja i Katowickiej należy do parafii ewangelicko – augsburskiej. Obecnie pełni rolę kościoła filialnego i kaplicy cmentarnej. Budowlę wzniesiono w latach 1840 – 1844 na terenie cmentarza ewangelickiego. Kamień węgielny został położony w dniu 13 listopada 1840 roku, a dokładnie cztery lata później świątynia została poświęcona.

Do powstania kościoła przyczynił się Friedrich Wilhelm von Reden, ewangelik, a także inicjator powstania Huty Królewskiej i Kopalni Król. Decyzję o jego budowie podjęto po wizycie w Królewskiej Hucie w 1819 roku następcy pruskiego tronu Fryderyka Wilhelma. Budowę opóźniły problemy z zebraniem funduszy oraz brak akceptacji władz dla projektu Karla Friedricha Schinckla. Ostateczny projekt przygotował berliński architekt August Soller. Na patronkę wybrano natomiast królową Prus Elżbietę Ludwik Wittelsbach, żonę Fryderyka Wilhelma IV.

Kościół im. Elżbiety jest pierwszym wzniesionym w Królewskiej Hucie. W każdej części budowli mieszczą się okna o neogotyckich formach. Dwie dwukondygnacyjne wieże zwieńczone narożnymi filarkami znajdującymi się na wysokości dachu ulokowano po obydwu stronach prezbiterium. Z lewej strony zamieszczono drzwi wejściowe, z prawej zaś zakrystię. Pomiędzy dwoma czterokondygnacyjnymi wieżami wkomponowanymi w korpus kościoła znajduje się przedsionek wejściowy z dużym smukłym portalem. Zgodnie z projektem, kościół wyposażono również w ołtarz, ambonę, empory i organy.

W 1854 roku w ołtarz wbudowano obraz Chrystusa namalowany przez Augusta von Klöbera z Berlina. Do 1871 roku kościół należał do parafii bytomskiej. Wtedy też samodzielnym proboszczem parafii został ks. Rudolf Feigs. W 1864 roku powstał wikariat. Dopiero w latach 1876-1878, przy ul. Beuthenstrasse (dzisiejszej ul. Katowickiej 96) wybudowano plebanię. W roku 1997 przeniesioną ją do budynku przy ul. Dąbrowskiego 22.

Tomasz Breguła w oparciu o:

Ewangelicy w Chorzowie 1844 – 2004 – J. Romański, R. Skoczek-Kulpa,

Zeszyty Chorzowskie – Zbigniew Kapała,

Mały przewodnik po Chorzowie – Roman Liczba

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest