Jak to jest z tym ZUS-em?

22 grudnia 2014 Wyłączono przez redakcja

Jak to jest z tym ZUS-emCzęsto narzekamy na ZUS że drogi że trzeba płacić itd. Ale część przedsiębiorców nie wie ile tak naprawdę składki ZUSowskie kosztują i jak wpływają na podatek dochodowy. Poniższe wyjaśnienie jest przy założeniu że firma osiąga zysk i płaci podatek dochodowy. Brana jest tu pod uwagę opcja kiedy przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych i opłaca składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Składki na ZUS płacone przez osoby prowadzące działalność dzielimy na trzy grupy:

– FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych);

– FUZ (Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych);

– FP i FGŚP (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

Wysokość składek przedstawia poniższa tabela są to „wysokie ZUSy” (60% podstawy) i „preferencyjne ZUSy” (30% podstawy) – kwoty w nawiasach tylko przy społecznych ponieważ zdrowotne są takie same a FP nie płaci się przy preferencyjnej stawce.

Rodzaj składki Z dobrowolnym
ubezpieczeniem chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia chorobowego
Ubezpieczenie Społeczne 716,99 zł (160,78 zł) 661,92 zł (148,43 zł)
Ubezpieczenie Zdrowotne 270,40 zł 270,40 zł
Fundusz Pracy 55,07 55,07

Wszystkie składki które opłacamy są naszym kosztem prowadzenia działalności gospodarczej i jako takie obniżają nam kwotę podatku dochodowego. Jednak Ubezpieczenia społeczne i FP rozliczamy inaczej niż ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wchodzą nam do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i obniżają podstawę opodatkowania. Co za tym idzie zapłacimy o 138,97 zł ((716,99+55,07)*18%) podatku dochodowego mniej.

Ubezpieczenie zdrowotne – mimo że mniejsze – jeszcze mocnej obniża nam podatek ponieważ nie obniża nam podstawy opodatkowania, a kwotę podatku dochodowego którą mamy wpłacić do Urzędu Skarbowego. Z kwoty 270,40 zł którą należy wpłacić do ZUS aż 232,85 zł odejmujemy od kwoty podatku.

Przy stawce preferencyjnej odliczenia z ubezpieczeń zdrowotnych wyglądają identycznie, a z ubezpieczeń społecznych odejmujemy 28,94 zł (160,78*18%)

Z powyższego wynika że ubezpieczenie zdrowotne kosztuje nas 37,55 zł (270,40-232,48), a ubezpieczenia społeczne i FP 633,09 zł (772,06-138,97). Przy stawce preferencyjnej odliczenia z ubezpieczeń zdrowotnych wyglądają identycznie, a z ubezpieczeń społecznych odejmujemy 28,94 zł (160,78*18%).

Podsumowując, realne koszty ZUS dla przedsiębiorcy to:

– 670,64 zł zamiast 1042,46 przy normalnych stawkach;

– 169,39 zł zamiast 431,18 przy preferencyjnych stawkach.

Dane do artykułu pochodzą ze strony www.zus.pl

logoSINTRA

 

 

 

 

41-503 Chorzów

ul. Bożogrobców 32/1

tel/fax: 32 241 53 88

tel. kom.: 696 061 726, 509 808 109

e-mail: biuro@sintra.pl

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest