Sylwetka Radnego

1 lutego 2015 Wyłączono przez redakcja

dr inż. Jacek NOWAKJacek Nowak

Przewodniczący Rady Miasta

Członek Prawa i Sprawiedliwości.

Urodziłem się w 1977 roku w Chorzowie, w rodzinie od pokoleń związanej z naszym miastem. Mój ojciec był technikiem ruchu kolejowego, matka nauczycielem matematyki. Wychowany zostałem w duchu wartości katolickich i patriotycznych, a także w szacunku dla naszej śląskiej tradycji i kultury.

Uczęszczałem do Szkoły Podstawowej Nr 24, a następnie do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (Obecnie Zespół Szkół Katolickich Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej). Po zdaniu egzaminu maturalnego studiowałem na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie uzyskałem dyplom geologa. Z tym wydziałem związałem także moją karierę zawodową. Moje życie i przyszłość wiążę jednak z Chorzowem. Tu wybudowałem dom, tu założyłem rodzinę.

W 2002 roku wystartowałem w wyborach samorządowych i dzięki poparciu wyborców uzyskałem mandat radnego. Od tego czasu staram się aktywnie działać na rzecz naszego lokalnego społeczeństwa jako jego przedstawiciel. W ciągu minionych 3 kadencji zdobywałem doświadczenie pracując między innymi w Komisji Rewizyjnej. Pozwoliło mi to poznać wiele problemów mieszkańców. W bieżącej kadencji radni powierzyli mi ważną i zaszczytną funkcję przewodniczącego Rady Miasta. Mam nadzieję, że uda mi się sprostać temu wyzwaniu.

Jako przewodniczący Rady Miasta za główny cel stawiam sobie większe zaktywizowanie radnych. W minionych kadencjach Rada Miasta (radni, komisje, kluby) bardzo rzadko korzystała z przysługującej im inicjatywy uchwałodawczej. Radni ograniczali się w głównej mierze do przyjmowania uchwał zgłaszanych przez prezydenta. Mam nadzieję, że w tej kadencji będzie inaczej, propozycje zmian, pomysły do realizacji itp. będą w dużej mierze wypływały od radnych.

Chcę też dbać o to, by żadna opcja w Radzi Miasta nie była marginalizowana. Gdy większość w Radzie należała do Wspólnego Chorzowa nie dzielił się on odpowiedzialnością za działanie Rady – wszystkie funkcje obsadzał „swoimi” radnymi. Obecnie to się zmieniło. Bo choć w czasie kampanii wyborczej jesteśmy przeciwnikami, to po wyborach powinniśmy współdziałać dla dobra miasta i jego mieszkańców.
Jako radny będę starał się realizować program, który wraz z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości przedstawialiśmy w czasie kampanii. Ze strategicznych zadań należy tu wymienić między innymi budowę obwodnicy centrum, budowę obwodnicy Chorzowa Batorego, powołanie na terenie Chorzowa podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy budowę stadionu przy ul. Cichej.

Jest też wiele mniejszych zadań, które jednak są istotne dla mieszkańców poszczególnych dzielnic. Są to między innymi, modernizacja i budowa placów zabaw w Chorzowie Starym i Chorzowie II, budowa boiska w Chorzowie Starym, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w niektórych miejscach, remont wiaduktu nad torami kolejowymi przy Placu św. Jana i wiele innych. Niektóre z nich już znalazły finansowanie w budżecie na bieżący rok, inne, w miarę możliwości finansowych gminy, będą realizowane w kolejnych latach.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest