Prezydent za połączeniem placówek

12 marca 2015 Wyłączono przez Tomasz Breguła

P1050251W ostatnich tygodniach coraz głośniej mówi się o przeniesieniu Przedszkola nr 22 do budynku Szkoły Podstawowej nr 25 w Maciejkowicach. Wiele wskazuje na to, że dojdzie do połączenia placówek, mimo że zadanie nie znalazło się w budżecie na bieżący rok. Budynek, w którym obecnie znajduje się przedszkole, miałby zostać zagospodarowany jako ośrodek dla dzieci autystycznych.

Za przeniesieniem Przedszkola nr 22 do Szkoły Podstawowej nr 25 opowiedział się Andrzej Kotala – Szkoła w Maciejkowicach jest pusta. Mamy dwa budynki, jeden nadaje się do remontu – powiedział prezydent podczas 4. sesji rady miasta. – Zmniejszymy koszty funkcjonowania budynków. Takie plany powinny dotyczyć też innych placówek w innych miejscach w mieście – dodał.

Jacek Nowak określił pomysł jako kontrowersyjny. Jego zdaniem oszczędności wynikające z takiego posunięcia wyniosłyby ok. 200 – 300 tys. zł w skali roku, natomiast prace na modernizację budynku SP nr 25, ok. 2,5 mln zł. – Nie wiem, czy jest to uzasadnione ekonomicznie – przyznał. Obaw przewodniczącego rady miasta nie podzielają urzędnicy. – Połączenie obu placówek jest w planach, ale na dzień dzisiejszy zadanie to nie znajduje się w budżecie na 2015 rok – poinformowała Karolina Skórka z biura prasowego urzędu miasta.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 25 jest konieczna ze względu na stan nieruchomości. Przekazanie środków na ten cel, prawdopodobnie będzie uzależnione od tego, czy integracja dojdzie do skutku. – Kwota 2,5 mln zł obejmuje nie tylko modernizację, ale także kompleksową termomodernizację i przebudowę okolicy szkoły. Należy podkreślić, że wspomniane 300 tys. zł to tylko koszty stałe, związane z utrzymanieP1050243m budynku przedszkola – dodała Karolina Skórka.

Wszelkie decyzje mają zostać podjęte po konsultacjach z Radą Osiedla Maciejkowic. Ośmiu członków rady siódmej kadencji zostanie wyłonionych podczas wyborów, które odbędą się 22 marca. Zdaniem Grzegorza Krzaka, niewiele wskazuje na to by reprezentanci osiedla wykazali przychylność wobec projektu. – Mieszkańcy dzielnicy byli i są zainteresowani utrzymaniem przedszkola w obecnym budynku – poinformował radny.

Mniej sceptycznie na ten temat wypowiada się Agnieszka Juranek. – Pod względem ekonomicznym połączenie placówek na pewno byłoby dobrym rozwiązaniem. Póki co czekamy na decyzję urzędu miasta – zaznaczyła dyrektorka Przedszkola nr 22. – Pewne obawy są, ale o tym czy pomysł jest trafiony przekonamy się dopiero gdy nasza placówka będzie już funkcjonować w nowym miejscu. Zależy mi przede wszystkim na tym, by nasi podopieczni mieli zapewnione bezpieczeństwo oraz komfort emocjonalny i psychiczny, tak jak ma to miejsce obecnie – dodała Agnieszka Juranek.

Kwestia połączenia placówek będzie poddawana dyskusji podczas kolejnych sesji rady miasta. Istnieją już wstępne projekty dot. modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 25, które zakładają przystosowanie go do funkcjonowania w tym miejscu Przedszkola nr 22. Mało prawdopodobne jednak by w ciągu najbliższych miesięcy zapadły wiążące decyzje w tej sprawie.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest