Sylwetka Radnego

19 marca 2015 Wyłączono przez Tomasz Breguła

Krzysztinz._Krzysztof_Lazikiewiczof Łazikiewicz

Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu

Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury i Funduszy Unijnych Rady Miasta.

Porozumienie dla Chorzowa i Platforma Obywatelska

W Chorzowie mieszkam od urodzenia. Wychowany w poszanowaniu śląskiej tradycji bardzo cenię sobie wartości rodzinne. Ukończyłem Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Chorzowie Batorym. Jestem absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach jako inżynier elektryk o specjalności elektroenergetyka. Skończyłem studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego (Samorząd Terytorialny) oraz w Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Zarządzanie i Marketing), a także kursy z zakresu zamówień publicznych, zarządzania nieruchomościami oraz grafiki i animacji 2D i 3D, a ponadto kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych.

Moja kariera zawodowa wiąże się z rozmaitymi doświadczeniami. Byłem sztygarem zmianowym w KWK Halemba Ruda Śląska, starszym mistrzem w chorzowskim „Budomoncie” oraz kierownikiem oddziału firmy Auto-Kram. Obecnie jestem pracownikiem samorządowym Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, gdzie zajmuję się gospodarką nieruchomościami. Ważną część mojego życia stanowi działalność społeczna. Byłem ławnikiem Rejonowego Sądu Pracy, zasiadam w Radzie Społecznej Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii.i Radzie Społecznej Miejskiej Galerii Sztuki „MM”. Zostałem wybrany przedstawicielem gminy w Samorządowym Chorzowsko-Świętochłowickim Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Od roku 1998 jestem sekretarzem Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W latach 2006-2010 byłem już radnym Rady Miasta Chorzów, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Byłem też członkiem Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta. Zainteresowania artystyczne zaowocowały utworzeniem Galerii Spełnionych Marzeń w Klubie ChSM „Pokolenie”. Jestem pomysłodawcą i kuratorem wszystkich zorganizowanych tam wystaw i koncertów, których od 2001 roku było już niemal 40.

Od lat jestem i wciąż chcę być blisko spraw chorzowian. Szedłem do wyborów z hasłem „Najważniejszy jest człowiek”. Będzie mi ono towarzyszyć przez całą kadencję w codziennej pracy radnego – nie tylko podczas głosowań nad uchwałami, które swoją mocą kształtować będą przyszłość Miasta. Stawiam na systematyczny i równomierny rozwój – wspieranie gospodarki i przedsiębiorców, ludzi młodych i seniorów.

Chcę, by Chorzów był miastem prawdziwie przyjaznym rodzinie, bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem do życia. Wierzę, że silna reprezentacja Chorzowa II w Radzie Miasta pozwoli skutecznie „wprawić w ruch” także tę dzielnicę. Jako wierny kibic „Niebieskich” cieszę się, że budżet miasta na bieżący rok uchwalony został w kształcie pozwalającym na rozpoczęcie prac przy budowie nowego stadionu dla Ruchu Chorzów przy ul. Cichej 6.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest