Pora na seniora

Pora na seniora

10 maja 2015 Wyłączono przez Tomasz Breguła

Ruszyła realizacja projektu Akademia Seniora. Osoby starsze (60+) już wkrótce skorzystają z bezpłatnych zajęć językowych i komputerowych. Chętni mogą zapisywać się na szkolenia od 1 maja w Chorzowskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Powstańców 70.

senior(1)Projekt realizowany jest w ramach rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). Jego beneficjentem zostało chorzowskie Stowarzyszenie „Nasz Dom”. – W ramach projektu będziemy realizować zadania z zakresu edukacji osób starszych. Zapraszamy do udziału w nim wszystkich zainteresowanych seniorów. Myślę, że każdy może tu znaleźć coś dla siebie – zachęca Dariusz Mierzwa, który w ramach wolontariatu poprowadzi zajęcia z zakresu obsługi komputera.

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną. – Obecnie osoby starsze w niewielkim stopniu angażują się w działalność społeczną. Przyczyny tego są dość złożone. W znacznej mierze wynika to z braku odpowiedniej oferty umożliwiającej spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny – podkreśla Dariusz Mierzwa ze Stowarzyszenia „Nasz Dom”.

Dobór zajęć realizowanych w ramach projektu jest odpowiedzią na problemy zgłaszane przez chorzowskich seniorów, którzy nie zawsze radzą sobie z obsługą urządzeń elektronicznych (np. laptop, tablet, smartfon), a komunikowanie się w obcym języku sprawia im kłopot.Szkolenia będąasos_logo_kolor(1) przeprowadzane w grupach 10-osobowych. Projekt przewiduje 70 godzin zajęć z obsługi komputera i 80 godzin z języka angielskiego lub niemieckiego. Przed rozpoczęciem nauki, chętni napiszą tekst oceniający poziom ich wiedzy w danej dziedzinie. To pozwoli na zakwalifikowanie ich do odpowiedniej grupy zaawansowania.

W ramach zajęć, oprócz nauki języka, będzie można również poznać obce kultury oraz zwyczaje mieszkańców różnych zakątków świata. Duży nacisk będzie kładziony nie tylko na komunikację w języku obcym, ale także na rekreację. W ramach zajęć przewidziane są wyjścia z lektorem w teren. W tym czasie organizowane będą gry indywidualne i zespołowe nastawione na aktywne porozumiewanie się między uczestnikami projektu.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest