Sylwetka Radnego

19 maja 2015 Wyłączono przez Tomasz Breguła

Sylwetka Radnego - Krzysztof SzulcKrzysztof Szulc

Ruch Autonomii Śląska

Urodziłem się w 1975 roku w Chorzowie. Z wykształcenia jestem ekonomistą. Przez wiele lat pracowałem w Hucie Batory i Hucie Kościuszko w wydziałach łączności. Obecnie pracuję w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu. Czas wolny poświęcam rodzinie. Interesuję się sportem i od wielu lat jestem wiernym kibicem Ruchu Chorzów. Moją pasją jest historia Górnego Śląska.

 Od dziecka jestem związany z regionalną tożsamością, tradycjami, a także kulturą. Przyczyniłem się do powstania miejsc upamiętniających słynnych chorzowian – Mirosława Breguły oraz Ryszarda Riedla. W 2002 roku zostałem członkiem Ruchu Autonomii Śląska. Początkowo działałem jako członek zwyczajny koła, później jako jeden z członków zarządu. Dwukrotnie zostałem wybrany na przewodniczącego chorzowskiego koła RAŚ. Obecnie jestem członkiem Rady Naczelnej.

Począwszy od roku 2010 wspólnie z członkami chorzowskiego koła zrealizowałem wiele ważnych inicjatyw społecznych bez otrzymania jakichkolwiek dotacji z urzędu miasta czy innych instytucji państwowych. Uważam, że jest się czym pochwalić. Rozdaliśmy już prawie trzysta „Tyt dlo piyrszoka”. Fundowaliśmy również wyprawki szkolne dla dzieci z najbardziej potrzebujących chorzowskich rodzin i wyremontowaliśmy mieszkanie pogorzelcom z ul. Powstańców.

To dzięki naszej inicjatywie wyposażone zostały pracownie w „Chatkach”. Kupowaliśmy także ubrania i sponsorowaliśmy korepetycje dla uzdolnionych dzieci. Zorganizowaliśmy sześć turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży. Każdego uczestnika nagradzaliśmy upominkami. Od wielu lat prowadzimy również działalność na rzecz promowania edukacji regionalnej i ochrony Godki Ślonskiej.

Te doświadczenia pozwoliły mi zrozumieć jak trudno zdobywać fundusze na tego typu inicjatywy. Wiem też, że skromne środki, którymi się dysponuje trzeba wydawać umiejętnie i odpowiedzialnie. Dlatego też jako radny działam na rzecz racjonalnej polityki budżetowej miasta, jednocześnie nie zapominając o najbiedniejszych mieszkańcach Chorzowa, którzy pomocy miasta potrzebują najbardziej.

Jako radny dążę do przeprowadzania ważnych inwestycji i rozwiązywania problemów z jakimi boryka się nasze miasto. W kolejnych latach postaram się o stworzenie reprezentatywnej oraz bezpiecznej przestrzeni komunikacyjnej i handlowej na dworcu w Chorzowie Batorym. Niezwykle ważne jest również rozwiązanie problemu Ratusza Hajduckiego, który od lat popada w ruinę. Podejmę także kroki w kierunku uporządkowania spraw parkingowych na terenie dzielnicy.

Przedsięwzięciem, które zamierzam zrealizować jest utworzenie wybiegów dla psów i zabezpieczenie placów zabaw przed zwierzętami. Elementem mojego programu wyborczego była również integracja i rozwój tras rowerowych, a także połączenie ich z Parkiem Róż, Parkiem Redena czy Parkiem Śląskim. Można powiedzieć, że program tzw. „polityki rowerowej” dla miasta już zostaje wprowadzany w życie. Sygnałem dla rozpoczęcia pozytywnych zmian było powołanie oficera rowerowego o co RAŚ postulował już w 2012 roku. Postaram się także o utworzenie na terenie miasta większej ilości ogólnodostępnych toalet oraz punktów HotSpot.

Wielu chorzowian narzeka na brak bezpiecznych stref postoju dla rodziców odwożących dzieci do szkół i przedszkoli, a także brak oświetlenia i zdewastowane ulice – nie tylko główne, ale w szczególności poboczne. Zamierzam choć częściowo zażegnać te problemy. W obecnej kadencji będę również dążyć do zainstalowania oświetlenia boiska szkolnego SP nr 37 oraz stworzenie na terenie Hajduk Wielkich otwartej całorocznej siłowni. Mam nadzieję, że w ciągu tych niespełna czterech lat, uda się spełnić jak najwięcej tych celów.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest