Rusza Akademia Kompetencji!

16 lipca 2015 Wyłączono przez Tomasz Breguła

2913(1)Z początkiem lipca rozpoczęła się realizacja projektu Akademia Kompetencji promującego aktywną integrację społeczną. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Jego beneficjentem zostało chorzowskie Stowarzyszenie „Nasz Dom”.

Z badania mechanizmów konsultacji społecznych Pracowni Badań i Innowacji Społecznych oraz SMG/KRC Poland Media S.A., przeprowadzonych w 2011 r. wynika, że znajomość pojęcia konsultacji społecznych jest wśród Polaków znikoma. Zaledwie co piąty badany potrafił odpowiedzieć na pytania dot. tego terminu. 10 proc. respondentów nie potrafiło wytłumaczyć czym są konsultacje społeczne. Osoby deklarujące znajomość zagadnienia zazwyczaj trafnie określiły przynajmniej niektóre jego aspekty. Jedynie 17 proc. badanych przyznało, że zetknęło się z określeniem „konsultacje społeczne”.

– Oczywistym jest fakt, że w toku realizacji projektu, nie rozwiążemy wszystkich tego typu problemów. Największym wyzwaniem jest niewystarczające zaangażowanie obywateli w życie publiczne oraz niewielkie zainteresowanie podejmowaniem działań na rzecz społeczności lokalnych. Właśnie dlatego będziemy wspierać zaangażowanie obywatelskie, zachęcać do współpracy, wzmacniać kreatywność chorzowian. W ten sposób postaramy się zwiększyć ich świadomość w tym zakresie – poinformował Dariusz Mierzwa v-ce prezes  Stowarzyszenia „Nasz Dom”.

Przedsięwzięcie ma na celu podnoszenie wiedzy i umiejętności osób działających w organizacjach obywatelskich, rozwój zdolności do tworzenia koalicji, współpracy i przepływu informacji między organizacjami, a także wspieranie tzw. sieciowania organizacji obywatelskich. W ramach projektu uczestnicy biorą udział m.in. w warsztatach motywacyjno – integracyjnych, szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa sieci i komputerów, doradztwa ws. polityki bezpieczeństwa IT, doradztwa psychologicznego, a także szkoleniach dot. zarządzania zespołem. Program będzie realizowany do 31 października przyszłego roku. (Adam Trzebinczyk)

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest