Sylwetka Radnego

23 lipca 2015 Wyłączono przez Tomasz Breguła

DSC_10781Marcin Weindich

Porozumienie dla Chorzowa i Platforma Obywatelska

Urodziłem się w Chorzowie. To tutaj ukończyłem Szkołę Podstawową nr 4 (obecnie Gimnazjum nr 1) i Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie. Jestem absolwentem politologii Uniwersytetu Śląskiego, specjalizuję się w polityce społecznej. Od ponad 13 lat jestem zawodowo związany z dzielnicą Chorzów II. Przez pierwsze 9 lat, jako pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, wspierałem ludzi z „Cwajki”, borykających się z trudnościami życiowymi. Od 2011 r. kieruję Centrum Inicjatyw Społecznych, które stało się miejscem integrującym mieszkańców naszego miasta.

Od tego momentu zajmowałem się aktywizacją społeczności lokalnej. Pozwoliło mi to na nawiązanie jeszcze bliższego kontaktu z mieszkańcami. Sprawując mandat Radnego, na co dzień podejmuję interwencje dotyczące mieszkańców Chorzowa II oraz innych dzielnic naszego miasta. Udzielam wsparcia redagując pisma urzędowe, monitując w służbach miejskich czy kierując na poradę prawną. Jako kierownik Centrum Inicjatyw Społecznych motywowałem mieszkańców do zrzeszania się i zaangażowania w sprawy dotyczące ich dzielnicy. Przestrzeń do realizowania działalności znajdują w tym miejscu m.in. społecznicy i wolontariusze, którzy zaprzeczają powszechnemu przekonaniu, że każda działalność, musi być w dzisiejszych czasach, nastawiona na zysk.

Podczas wykonywania obowiązków pracownika socjalnego poznałem zarówno problemy, jak i potencjał Chorzowa II. Jest to obszar charakteryzujący się postępującą degradacją, gdzie w stopniu nasilonym występują problemy społeczne i ekonomiczne. W parze z tymi zjawiskami idzie również degradacja zabudowy i infrastruktury miejskiej. Dzielnica jest obszarem szczególnie dotkniętym negatywnymi procesami społecznymi, takimi jak bezrobocie czy ubóstwo. To także miejsce wykazujące wysoki stopień przestępczości. Na obszarze dzielnicy znajdują się zarówno tereny przemysłowe Huty Kościuszko jak i zwarta zabudowa mieszkalna składająca się przeważnie z ponad stuletnich kamienic o niskim standardzie. Z drugiej strony mogę z całym przekonaniem stwierdzić, że w mieszkańcach Chorzowa II drzemie ogromny potencjał, zapał i chęć do angażowania się w sprawy ich „małej ojczyzny”.

Dołożę wszelkich starań by stworzyć warunki rozwoju tego obszaru w kontekście infrastrukturalnym i społecznym. Już teraz można zauważyć pozytywne zmiany obejmujące poprawę infrastruktury drogowej, modernizacje przyszkolnych obiektów sportowych czy budowę sieci monitoringu wizyjnego dzielnicy. Jesienią br. na terenie „Cwajki” pojawią się kolejne kamery (skrzyżowanie ulic Pudlerskiej i Ligonia oraz ul. 11-go Listopada), o co kilkukrotnie zabiegałem podczas sesji rady miasta. Niewątpliwie ogromną szansą dla Chorzowa II, Maciejkowic i Chorzowa Starego, są dwie duże inwestycje jakie będą realizowane na tym obszarze. Mam na myśli rozpoczęcie wydobycia węgla kamiennego w byłej kopalni „Barbara” oraz szansa na produkcje spieków stali w dawnej karbidowni Zakładów Azotowych.

Dzięki tym przedsięwzięciom możemy zyskać ok. 900 miejsc pracy, a liczba ta liczba może ulec znacznemu zwiększeniu, ze względu na firmy kooperujące z tymi zakładami. Dołożę wszelkich starań by utworzone w ten sposób miejsca pracy trafiły głównie do chorzowian. Jako przewodniczący Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Chorzów, we współpracy z innymi radnymi, zamierzam monitorować działania jakie będzie podejmować Urząd Pracy, OPS, a także szkoły zawodowe i techniczne. Przygotowanie młodzieży do pracy w ww. zakładach, a także przekwalifikowanie osób bezrobotnych oraz umożliwienie im spełnienia wymagań, jakie postawią przed nimi inwestorzy, będzie bardzo ważnym zadaniem, któremu zamierzam sprostać. Takiej szansy, na ograniczenie skali bezrobocia w naszym mieście, nie było od kilkunastu lat. Przed nami ostatnie rozdanie środków unijnych na lata 2015-2020. To także ogromna szansa by dokonać pozytywnej zmiany społecznej i infrastrukturalnej.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest