W Chorzowie będzie ciszej?

W Chorzowie będzie ciszej?

19 sierpnia 2015 Wyłączono przez Tomasz Breguła

Radni przyjęli uchwałę ws. wprowadzenia w naszym mieście programu ochrony środowiska przed hałasem. Przewiduje on przeprowadzenie szeregu inwestycji, które mają przełożyć się na poprawę jakości życia mieszkańców.

P1060129– Na pytanie: „czy będzie ciszej”, należy odpowiedzieć: „tak”. Nie oznacza to jednak, że wszyscy mieszkańcy będą zadowoleni, ponieważ program odnosi się do tzw. wartości dopuszczalnych określonych przepisami, a w niektórych przypadkach poziom hałasu utrzymywany poniżej wartości dopuszczalnych również może być uciążliwy – poinformował Leonard Hornik, z-ca dyrektora wydziału ochrony środowiska. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska ws. dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, wartości dopuszczalne na terenach zlokalizowanych w pobliżu dróg i linii kolejowych, wynosi 65dB w ciągu dnia i 55dB nocą.

Wydział ochrony środowiska opracował już tzw. mapę akustyczną miasta i na jej podstawie będzie przeprowadzać inwestycje. – Posiadamy wystarczającą ilość materiałów dokumentujących miejsca wymagające działań, a sam program był już przedmiotem konsultacji społecznych – zaznacza Leonard Hornik. Działania mające na celu obniżenie poziomu hałasu w mieście, dotyczą głównie remontów ulic, montażu progów zwalniających oraz dokonywania wymiany torów tramwajowych. Oprócz remontów ul. Wolności i Dąbrowskiego, na liście inwestycji do wykonania w latach 2015 – 2018 znalazły się m.in. przebudowa ul. Truchana, wymiana nawierzchni jezdni ul. Stefana Batorego oraz modernizacja ul. 3 Maja.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest