Zdecydują czym palić w piecach

16 listopada 2015 Wyłączono przez Tomasz Breguła
Roof under snow

fot. Fotolia

Radni województwa będą mogli ustalać jakie substancje można będzie spalać w domowych paleniskach oraz jakie parametry mają mieć piece. Tak zdecydowano podczas XV Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego. Urząd Marszałkowski rozpoczyna konsultacje z samorządami lokalnymi, aby się dowiedzieć, jakie są oczekiwania odnośnie konkretnych rozwiązań.

Poniżej zamieszczamy fragmenty informacji prasowej przekazanej przez biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego:

Podczas sesji sejmiku radni zapoznali się z zagrożeniem, jaki niesie smog. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia są jesień i zima. Wtedy dochodzi do znacznego przekroczenia norm zanieczyszczeń jak pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5 i benzo(a)piren. Na tę sytuację wpływ mają głównie niska emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, a w mniejszym stopniu transport samochodowy (rozbudowana sieć dróg i duże natężenie ruchu) oraz emisja przemysłowa.

Według danych WFOŚiGW emisja z kominów indywidualnych gospodarstw domowych to ok. 55 proc. zanieczyszczenia powietrza, emisja przemysłowa oraz ruch samochodowy wytwarzają 35 proc. zanieczyszczeń, pozostała część – ok. 10 proc. to inne typy emisji, jak np. pylenie ze zwałowisk, pól i dróg.

– W województwie zły stan powietrza zagraża życiu i zdrowiu jego mieszkańców. Każdy głos wsparcia w walce z niską emisją jest potrzebny – powiedział marszałek Województwa Wojciech Saługa. Podczas spotkania z dziennikarzami przypomniał on nowych kompetencjach sejmiku, jakie daje tzw. ustawa antysmogowa. Radni województwa będą mogli ustalać jakie substancje można będzie spalać w domowych paleniskach oraz jakie parametry mają mieć piece.

Obecnie Urząd Marszałkowski rozpoczyna konsultacje z samorządami lokalnymi, aby się dowiedzieć, jakie są oczekiwania odnośnie konkretnych rozwiązań. Na tej podstawie powstaną szczegółowe przepisy zawarte w projekcie uchwały, jaki skieruje marszałek najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2016 pod obrady sejmiku województwa. To oznacza, że nowe przepisy mogłyby zacząć obowiązywać dopiero przed rozpoczęciem przyszłorocznego sezonu zimowego.

Podczas Sesji abp. Wiktor Skworc mówił, że prócz współpracy instytucji ważne jest podejście każdego człowieka. – To nasza osobista odpowiedzialność. Samoświadomość, że można dbać o środowisko, że mogę okazać się dobrym gospodarzem naszej ziemi – powiedział.

TB/UM

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest