Przewodniczący Rady Miasta – Pytania do Prezesa Ruchu Chorzów

Przewodniczący Rady Miasta – Pytania do Prezesa Ruchu Chorzów

26 marca 2016 Wyłączono przez redakcja

Publikujemy poniżej list otwarty Przewodniczącego Rady Miasta Chorzów Pana dr. Jacka Nowaka ws. krytycznej sytuacji finansowej w jakiej znalazł się na chorzowski Klub Ruch Chorzów. Indolencja władz Zarządu klubu jest mocno zastanawiająca. Prosimy o zapoznanie się z listem Jacka Nowaka do zarządu Klubu i własną ocenę takiej sytuacji;

Szanowni Państwo, Kibice KS Ruch Chorzów, Mieszkańcy Chorzowa,

Jacek-NowakWiele ostatnio już powiedziano na temat chorzowskiego Klubu, a raczej na temat sytuacji finansowej spółki Ruch Chorzów S.A. Pewnie wiecie Państwo, że spółka Ruch Chorzów S.A. zwróciła się do miasta o pożyczkę w wysokości 18 milionów złotych. 15 marca br. odbyło się spotkanie, w którym na zaproszenie prezydenta Andrzeja Kotali uczestniczył prezes Smagorowicz oraz p. S. Janiszewski – członek Rady Nadzorczej Ruchu delegowany tam przez prezydenta oraz radni. Na spotkaniu tym Rada Miasta postawiona została niejako „pod murem” – jeśli spółka Ruch nie pozyska kwoty 18 milionów i nie spłaci najpilniejszych zobowiązań, to nie uzyska licencji i zostanie zdegradowana do niższych klas rozgrywek (4 liga?). Wiązać się to będzie z brakiem wpływów za transmisje telewizyjne, czyli faktycznie z bankructwem.


Choć nie jestem wielkim kibicem, to chociażby ze względu na długą historię klubu związaną nierozerwalnie z naszym Miastem bardzo chciałbym by Klub Ruch Chorzów nadal grał w Ekstraklasie i był wizytówką naszego miasta. Jednak wydatek 18 milionów z budżetu, to sprawa bardzo poważna, tym bardziej, że pożyczki wcześniej udzielone spółce Ruch Chorzów były trudne od odzyskania (najczęściej miasto obejmowało w zamian kolejne akcje).
Radni będą mieli trudną decyzję do podjęcia, co przy bardzo małej ilości informacji będzie niezmiernie trudne. W związku z tym 16 marca skierowałem pytanie do przedstawiciele miasta w Radzie Nadzorczej, prosząc o możliwie szybką odpowiedź. Odpowiedź miała nadejść najpóźniej 21 marca. W tym dniu dotarł do Kancelarii mail, że p. Janiszewski przebywa poza granicami Polski i odpowiedzi nie udzieli, pytania moje przekazał prezesowi Smagorowiczowi. Prezes Smagorowicz skontaktował się ze mną telefonicznie deklarując, że odpowiedzi przygotuje najpóźniej do piątku 25 marca. Ponieważ na 24 zaplanowane było spotkanie radnych z prezydentem, aby omówić prawne i finansowe możliwości działania, poprosiłem, by odpowiedzi przygotowane zostały na czwartek (nawet, jeśli będą „w wersji roboczej” lub nie na wszystkie pytania), zaś ostateczną „oficjalną” wersję może dosłać mailowo w piątek przed południem. Niestety w dniu wczorajszym żadna odpowiedź do Kancelarii nie dotarła. W rozmowie telefonicznej z prezesem Smagorowiczem zaprosiłem go na wtorek, 29 marca na godz. 15.00 spotkanie z radnymi. W tej rozmowie ponownie poprosiłem o przesłanie odpowiedzi najpóźniej w dniu dzisiejszym (piątek) do godz. 13.00 tak, by Kancelaria mogła rozesłać ją radnym. Niestety także i dziś odpowiedzi nie uzyskaliśmy… Jest to dla mnie niezrozumiałe, czy firma ubiegająca się o pożyczkę 18 milionów złotych może tak lekceważyć potencjalnego pożyczkodawcę? Czy pan prezes Smagorowicz boi się na piśmie odpowiedzieć na kluczowe dla decyzji radnych pytania? I czy redagowanie tych odpowiedzi musi tak długo trwać? Oceńcie Państwo sami – pytania zamieszczam poniżej.

 1. Pytania dotyczące obecnej sytuacji Ruch Chorzów S.A.
 2. Kiedy powstało zadłużenie względem instytucji finansowych (Fundusz EGB)?
 3. Jakie było oprocentowanie tych pożyczek?
 4. Kiedy gmina Chorzów zleciła p. Janiszewskiemu występowanie w jej imieniu w radzie nadzorczej, a kiedy został on powołany w jej skład?
 5. Kiedy Fundusz Concordia przejął Fundusz EGB?
 6. Jakie jest obecnie oprocentowanie pożyczek, jakie Ruch Chorzów SA ma zaciągnięte w Funduszu Concordia? Jaka jest aktualna kwota należności głównej? Jaka roczna kwota odsetek?
 7. Kiedy Ruch Chorzów SA został poinformowany, że Fundusz Concordia postawi dług w stan wymagalności?
 8. Kiedy poinformowano o tym przedstawiciela miasta w Radzie Nadzorczej?
 9. Wobec kogo i w jakiej wysokości Ruch Chorzów S.A. ma jeszcze zaciągnięte zobowiązania?
 10. Jaki jest obecnie skład głównych udziałowców Ruch Chorzów S.A. oraz jakie pakiety akcji posiadają?
 11. Ile warte są akcje Ruchu?
 12. Jaki jest bieżący wynik finansowy Ruchu Chorzów S.A. (obecne roczne koszty funkcjonowania oraz roczne przychody)? Jakie są główne składniki kosztów? Jak przedstawiają się koszty płacowe w rozbiciu na płace zawodników, płace pracowników, płace kadry menadżerskiej?
 13. Czy w przypadku udzielenia przez gminę pożyczki we wnioskowanej kwocie 18 milionów spłacone zostaną wszystkie zobowiązania, jeśli nie, to ile i wobec kogo pozostanie do spłacenia?
 14. Jakie konsekwencje poniosą udziałowcy, jeśli Ruch Chorzów S.A. nie spłaci zadłużenia i zostanie postawiony w stan upadłości?
 15. Jakie szanse na odzyskanie swoich środków ma w przypadku bankructwa Ruch Chorzów S.A. Fundusz Concordia?
 16. Jakie zabezpieczenie może dać Ruch Chorzów S.A. pod pożyczkę 18 milionów z budżetu gminy? Jeśli akcje, to o jakim pakiecie mowa?
Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest