Związek Metropolitalny – konsultacje społeczne w Chorzowie

Związek Metropolitalny – konsultacje społeczne w Chorzowie

19 marca 2016 Wyłączono przez redakcja

Zrzut ekranu 2016-03-18 o 07.37.14„Dwadzieścia cztery miasta, gdzie tylko tablice z nazwami znaczą granice. tworzą największe skupisko ludzi, idei, przedsiębiorczości i pasji w tej części Europy. Tworzymy wspólne miejsce, które ma mnóstwo problemów, ale w sobie energię, która Metropolia może podsycać”

Taką preambułą rozpoczyna się Manifest Metropolitarny, którego treść zamieszczamy w pliku *pdf na naszym portalu. Na ulicach miasta można spotkać ankieterów którzy pytać będą o Związek Metropolitalny.

Górnośląski Związek Metropolitalny od lat zabiegał o stworzenie prawnych podstaw metropolii. Ustawa o związkach metropolitalnych weszła w życie 1 stycznia 2016 r. To nowy etap, pozwalający na współpracę miast z finansowym wsparciem z budżetu państwa. Warto skorzystać z tej możliwości, by wspólnie zrobić to, co niemożliwe w pojedynkę. Na utworzeniu związku metropolitalnego zyskają wszyscy. Budowa metropolii to jednak długi proces. Niemiecka Metropolia Ruhry powstawała wiele lat. Dziś to nie region upadającego przemysłu, jak w latach 60-tych XX wieku, ale jedna z pięciu największych aglomeracji w Europie, nowoczesny ośrodek wiedzy, technologii, usług i kultury. Jesteśmy na początku tej drogi. Przed nami wypracowanie modelu współdziałania w ramach nowych struktur metropolitalnych, określenie zadań i priorytetów rozwoju, opracowanie długofalowej strategii, umożliwiającej sprawiedliwy podział środków i gwarantującej zrównoważony rozwój.

Aby pójść tą drogą potrzebna jest wola i umiejętność współpracy, myślenie szersze niż tylko w kategoriach miasta. Dzięki wymianie doświadczeń i dobrych praktyk możemy rozwijać się szybciej i lepiej. Mamy ogromny potencjał, którego nie wolno zmarnować!

21 marca w Chorzowie ruszą konsultacje społeczne dotyczące przystąpienia miasta do planowanej metropolii. Badania opinii wśród mieszkańców, to konsekwencja uchwały, którą radni Chorzowa podjęli 28 stycznia. Radni Miasta upoważnili Prezydenta Chorzowa do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Związku Metropolitalnego. Już w grudniu zeszłego roku chęć przystąpienia do metropolii wstępnie zadeklarowal prezydenci miast wchodzących w skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Konsultacje społeczne w Chorzowie potrwają do 4 kwietnia. Za pomocą kwestionariusza mieszkańcy udzielać będą odpowiedzi na pytanie: Czy jest Pan/Pani za wstąpieniem Miasta Chorzów do Związku Metropolitalnego? Badania opinii prowadzone będą wśród przechodniów na ulicach miasta oraz w ratuszu, przy ul. Rynek 1. Ankieterzy będą udzielać także szczegóło wych informacji dotyczących Związku Metropolitalnego, m.in. o jego planowanych zadaniach oraz źródłach finansowania.

Manifest.pdf

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest