2 tygodnie, ponad 3,5 tys. wniosków

15 kwietnia 2016 Wyłączono przez Tomasz Breguła

Krok po krokuWraz z początkiem kwietnia ruszył program „Rodzina 500 plus”. Do tej pory mieszkańcy Chorzowa złożyli łącznie 3642 wnioski o świadczenia wychowawcze – 2254 w formie papierowej oraz 1388 w elektronicznej. Szacuje się, że w naszym mieście, środki przyznawane w ramach sztandarowego projektu PiS, zostaną przyznane dla ok. 8 tys. dzieci.

Program „Rodzina 500 plus” przewiduje przekazanie 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Również rodziny z jednym dzieckiem mogą liczyć na rządową pomoc. Warunkiem w tym przypadku jest jednak dochód nieprzekraczający 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Comiesięczny dodatek jest przyznawany na każde dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18. roku życia.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy od momentu wejścia w życie programu, rodzice którzy otrzymają świadczenie, będą mogli liczyć na „wyrównanie” za okres od 1 kwietnia br. Chorzowskim koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Kruszcowej 22. Wnioski należy jednak składać w punktach znajdujących się w rejonie odpowiadającym miejscu zamieszkania ubiegającego się o świadczenie. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Realizacja programu rządowego „Rodzina 500 plus” powierzona została lokalnym samorządom. Podczas marcowej sesji rady samorządowej, zastępca prezydenta Chorzowa ds. społecznych Wiesław Ciężkowski poinformował, że miasto przeznaczy na ten cel ok. 48 mln zł. Na realizację projektu w skali całego kraju w br. rząd przekaże dokładnie 17,055 mld zł. W przyszłym roku kwota ta wzrośnie do 23 mld zł w skali kraju.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest