Powstanie rada pożytku publicznego

27 maja 2016 Wyłączono przez Tomasz Breguła

rada pożytku publicznegoO utworzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego chorzowskie organizacje pozarządowe zabiegają od wielu lat. Pomimo że prezydent Andrzej Kotala nie był przychylny koncepcji, to już wiadomo, że ten nowy organ doradczy już wkrótce powstanie w naszym mieście.

Wpływ na zmianę decyzji chorzowskich władz ws. utworzenia rady, z pewnością miało wejście w życie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wcześniej powołanie w mieście organów doradczych było dobrowolne, obecnie jest obowiązkowe. Konsultacje społeczne dot. trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Chorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, rozpoczęły się 20 maja br. Zgodnie z harmonogramem mają się one zakończyć w przyszły piątek, 3 czerwca.

– Dotychczas prezydent Chorzowa Andrzej Kotala, mimo składanych wniosków ze strony organizacji pozarządowych, nie powołał takiej rady. Teraz nie ma wyboru, taka rada powstanie. W jej skład wejdą przedstawiciele chorzowskich organizacji pozarządowych. Rada będzie pełniła wobec władz miasta funkcję opiniodawczą i doradczą – poinformował chorzowski radny, Grzegorz Krzak (PiS).

Rady pożytku publicznego od kilku lat funkcjonują już m.in. w Katowicach, Bytomiu czy Dąbrowie Górniczej. Dlaczego więc, mimo starań chorzowskich organizacji pozarządowych, do tej pory nie utworzono tego rodzaju organu doradczego w naszym mieście? Lokalne władze uznały bowiem, że w większych gminach kontakt mieszkańców z samorządem może być utrudniony, ale Chorzowa ten problem nie dotyczy, więc nie ma potrzeby tworzenia rady pożytku publicznego.

Mimo to wielu część radnych od samego początku popierało propozycję organizacji pozarządowych. – To będzie oczywiście bardzo ważny głos w chorzowskim samorządzie, tak jak ma to już miejsce w innych miastach, gdzie taka rada funkcjonuje. Organizacje pozarządowe są blisko mieszkańców, znają ich potrzeby, a także problemy, na które często posiadają rozwiązanie. Uważam, że dialog społeczny jest bardzo ważny i należy wzmacniać współpracę pomiędzy mieszkańcami a samorządem – przekonuje radny Adam Trzebinczyk (WdCh).

Więcej informacji na temat trwających konsultacji społecznych można znaleźć tutaj.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest