AKS – dofinansowanie informacje oficjalne

AKS – dofinansowanie informacje oficjalne

27 lipca 2016 Wyłączono przez redakcja

Z uwagi na interwencję Pana Krzysztofa Karasia, Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta i rzecznika prasowego Urzędu Miasta Chorzów, ws. naszego artykułu dot. TK AKS Chorzów zawiadamiamy, że tekst autorstwa Tomasza Breguły: „AKS na krawędzi”, opublikowany na portalu Echo Chorzowa (www.e-chorzow.com, publikacja z dnia 16 lipca 2016r.) został napisany na podst. informacji uzyskanych od Prezesa TS AKS Ryszarda Mateusiaka. Pragniemy również zaznaczyć, że w artykule nie umieszczaliśmy tzw. redakcyjnych dopisków, a jedynie opublikowaliśmy stanowisko Prezesa Klubu.

Z uwagi na otrzymany e-mail, od rzecznika prasowego UM Chorzów, publikujemy informacje dot. stanowiska UM Chorzów ws. udzielonych dotacji dla TS AKS.

„(…) w tym roku na funkcjonowanie klubu miasto przeznaczy ponad 150 tys. złotych. W tej sumie nie ujęte są wydatki związane z pracami remontowymi na obiektach. Poniższa tabela przedstawia dotacje już przyznane w 2016 roku.

Unknown

Poza kwotą 51.160 zł przyznaną dotychczas w formie dotacji w zakresie upowszechnia kultury fizycznej, TS AKS zostało przyznane 6.096 zł na podjęcie zagranicznych ekip podczas zawodów organizowanych przez klub oraz wyjazd lekkoatletów TS AKS na zawody do Zlina (Czechy).

Kolejną kwotą są stypendia i nagrody, na które w tym roku przeznaczone zostało już 59.110 zł, a kwota ta może wzrosnąć w przypadku tegorocznych sukcesów zawodników TS AKS. Kolejne 20 tys. zł zostało przyznane TS AKS z tytułu promocji, natomiast poza pracami remontowymi na potrzeby TS AKS, MORiS (podobnie, jak w poprzednich latach) zakupił sprzęt dla klubu za kwotę 35 tys. złotych. W sumie, na fukcjonowanie TS AKS, nie licząc prac remontowych na obiektach, Miasto Chorzów przeznacza w tym roku ponad 150 tysięcy złotych.  Jak widać kwota, o której wspomniał pan prezes w artykule, 23 tys., obejmuje tylko część dotacji dla TS AKS i wynika z faktu zgłoszenia przez klub we wniosku zaledwie 78 zawodników w sekcji lekkoatletycznej. W poprzednich latach liczba zawodników zgłaszanych przez TS AKS w lekkiej atletyce wynosiła 184, więc kwota przeznaczona na sekcję była odpowiednio większa: 36.600 zł w roku 2014 i 37.787 w roku 2015.”

Prezentowane powyższe stanowisko ws. dofinansowania TS AKS jest oficjalnym stanowiskiem Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta, rzecznika prasowego Krzysztofa Karaś.

 

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest