Sprostowanie

Sprostowanie

4 sierpnia 2016 Wyłączono przez redakcja

W artykule zatytułowanym „AKS na krawędzi” opublikowanym na naszym portalu www.e-chorzow.com w dniu 16 lipca zamieściliśmy nieprawdziwą informację dotyczącą wysokości wsparcia TS AKS przez Urząd Miasta w Chorzowie. Podaliśmy, że miasto przeznacza na funkcjonowanie klubu nieco ponad 20 tys. złotych. W rzeczywistości kwota przekazywana z Urzędu Miasta to ponad 150 tys. złotych. Za wprowadzenie w błąd czytelników przepraszamy.

Oświadczenie TS AKS Chorzów

oswiadczenieW artykule pt. „AKS na krawędzi” opublikowanym na naszym portalu 16 lipca, powiadomiliśmy naszych czytelników, że kwota jaką miasto przeznaczy na funkcjonowanie TS AKS Chorzów w br., nieznacznie przekracza 20 tys. zł. Taką informację przekazał naszej redakcji prezes klubu Ryszard Mateusiak. Jak wynika jednak z danych chorzowskiego Urzędu Miasta, nie jest ona prawdziwa.

W ww. artykule przedstawiliśmy opinię Ryszarda Mateusiaka na temat sytuacji w jakiej znalazł się TS AKS Chorzów, o czym poinformowaliśmy już w pierwszej linijce tekstu. Przed publikacją artykuł trafił na biurko prezesa klubu, który po dokonaniu autoryzacji, zgodził się na publikację. W rzeczywistości kwota „nieznacznie przekraczająca 20 tys. zł” (dokładnie 23 tys. 300 zł) to wyłącznie dotacje przyznane przez chorzowski Urząd Miasta na funkcjonowanie sekcji lekkoatletycznej w br. (najem obiektów i pozostałe koszty).

Oprócz tego klub otrzyma w br. od miasta 9 tys. 440 zł na funkcjonowanie sekcji piłki nożnej (najem obiektów i pozostałe koszty) oraz 5 tys. 55 zł na sekcję sportów walki (najem obiektów i pozostałe koszty). Ponadto przyznano TS AKS Chorzów dofinansowanie na organizację Lekkoatletycznych Zawodów Młodzików o Puchar Haliny Richter Góreckiej (2 tys. 570 zł) oraz Memoriału Otylii Kałużowej i Pawła Kozubka (4 tys. 920 zł). Łączna suma to zatem 51 tys. 160 zł. Zgodnie z informacjami przekazanymi nam przez chorzowski magistrat, do końca roku kalendarzowego, miasto planuje przekazać na rzecz TS AKS Chorzów, dotacje w wysokości ponad 150 tys. zł.

Prezes TS AKS Chorzów przyznał się do błędu, o czym informuje w zamieszczonym poniżej oświadczeniu. W piśmie zaznacza jednak, że środki przyznane przez Urząd Miasta na funkcjonowanie trzech sekcji (lekkoatletycznej, piłki nożnej i sportów walki) w br., „nie wystarczają na funkcjonowanie klubu”. Dodaje również, że „kwota nieznacznie przekraczająca 20 tys. zł, o której mowa w artykule (…), to środki, które wpłynęły na konto TS AKS do końca czerwca br.” Tekst przedstawiający opinię prezesa Ryszarda Mateusiaka na temat sytuacji TS AKS Chorzów, można przeczytać tutaj: www.e-chorzow.com

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest