Debata w Chorzowskim ZUS

Debata w Chorzowskim ZUS

19 września 2016 Wyłączono przez redakcja

W siedzibie chorzowskiego Oddziału ZUS dyskutowano o kształcie i przyszłości systemu emerytalnego

12 września br. o godz. 11.00 w siedzibie chorzowskiego Oddziału ZUS, odbyła się debata emerytalna organizowana w ramach tegorocznego Przeglądu systemu emerytalnego. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

dsc06631Na początku przybyłych gości powitała Pani Helena Fuśnik-p. o. Dyrektora Oddziału ZUS w Chorzowie. Cel debaty przybliżyła z kolei uczestnikom wydarzenia Pani Zofia Muczko-Zastępca Dyrektora Oddziału ZUS w Chorzowie, która w swoim przemówieniu zaznaczyła to, iż przeprowadzenie Przeglądu emerytalnego w tym roku stanowi dla Zakładu wyróżnienie, ale niesie także za sobą wielką odpowiedzialność. Pani Dyrektor Muczko podkreślała także otwarty charakter debat, które mają charakter konsultacji publicznych, stąd informacja o organizacji wydarzenia rozpowszechniana była już znacznie wcześniej.

 Spotkanie w tak zacnym gronie prelegentów oraz zaproszonych gości stało się także okazją do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Warto w tym miejscu podkreślić, że takowa  wielopłaszczyznowa współpraca już przed podpisaniem umowy rozwijała się wspaniale. Obie instytucje wspierały się w organizacji wielu wspólnych inicjatyw, stad też rzec by można, że podpisanie umowy było jedynie przypieczętowaniem wspólnych działań. W imieniu  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach akt umowy o współpracy podpisał prof. UE dr hab. Robert Tomanek-Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zaś  Zakład Ubezpieczeń Społecznych reprezentował w tym miejscu Pan dr Marcin Wojewódka- Członek Zarządu ZUS. Jesteśmy przekonani, że owocna współpraca obu instytucji przyczyni się nie tylko do rozwoju nauki, ale także pozytywnie wpłynie na kształtowanie się poziomu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych nie tylko w środowisku akademickim, ale także w całym naszym społeczeństwie.

Po podpisaniu umowy przyszedł czas na debatę, której moderatorem był Pan Redaktor Józef Wycisk, który w swoich audycjach radiowych prowadzonych na antenie Radia Katowice, od wielu lat zajmuje się tematyką m.in. ubezpieczeń społecznych. Warto zaznaczyć, że zaproszenie do udziału w debacie przyjęli m.in. przedstawiciele świata nauki, związków zawodowych,  organizacji pozarządowych, instytucji publicznych- słowem wszyscy Ci, którzy interesują się problemami i wyzwaniami stojącymi przed systemem emerytalnym i chcą mieć swój osobisty wkład w tworzenie nowych rozwiązań w tym zakresie.

dsc06633Jako pierwszy z prelegentów głos zabrał Pan prof. UE dr hab. Wiesław Koczur z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który w swoim wystąpieniu omówił kwestię kluczowych wyzwań i dylematów w powszechnym systemie emerytalnym. Zdaniem Pana prof. Koczura, do kluczowych wyzwań stojących przed powszechnym systemem emerytalnym zaliczyć należy: procesy demograficzne (a przez to zmiany zachodzące na rynku pracy), odpowiedniość świadczeń (zarówno w kontekście indywidualnym, jak i międzynarodowym), finansową wydolność i stabilność oraz popularyzację form dodatkowego oszczędzania na emeryturę. W przypadku emerytur minimalnych i niższych od minimalnej, Pan prof. Koczur jako propozycję do rozważenia wymienił:  kryterium minimalnego pułapu zgromadzonych składek, jako dodatkowy  warunek przyznania emerytury minimalnej, minimalny pułap zgromadzonych składek jako alternatywne kryterium przyznania emerytury minimalnej oraz jednorazową wypłatę w przypadku osób, których staż składkowy nie przekracza 5 lat. Po wystąpieniu Pana prof. Wiesława Koczura oddano głos zaproszonym panelistom, w których gronie znaleźli się oprócz prelegentów także: Pan Tadeusz Donocik-Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Pani Bożena Szymik reprezentująca Pełnomocnika Rzecznika Praw Obywatelskich, Pan Henryk Moskwa-Przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Śląskiego.

Kolejnym prelegentem, który wziął czynny udział w debacie był Pan prof. UE dr hab. Andrzej Rączaszek, który swoje wystąpienie poświęcił tematyce demograficznych uwarunkowań systemu emerytalnego. Z wystąpienia Pana prof. Rączaszka uczestnicy debaty mogli dowiedzieć się m.in. jak kształtują się prognozy demograficzne dla Anglii, Polski oraz jak wyglądała prognoza ludności w poszczególnych latach w wybranych grupach wiekowych.

Jako ostatni z prelegentów głos zabrał Pan prof. UE dr hab. Radosław Pacud, który zapoznał zebranych z kwestią przeniesienia środków OFE do majątku publicznego i majątku prywatnego. Pan  prof. szczegółowo przedstawił zebranym, na czym polega problem prawny a problem ekonomiczny OFE . W tym miejscu odniósł się do debaty  publicznej z  2013 – pierwszego przeglądu emerytalnego. Wyjaśnił także jak przedstawiają się mechanizmy przenoszące mienie z OFE do mienia publicznego (powołując się na ustawę wygaszająca aktywa OFE z 2013 r.). W wystąpieniu Pana prof. Pacuda nie zabrakło także omówienia kwestii: konsekwencji ekonomicznych wygaszania aktywów OFE, koncepcji przekazania majątku akcyjnego OFE do mienia prywatnego członków ( w kontekście debaty przed drugim przeglądem emerytalnym – powrót do koncepcji kapitału emerytalnego w gospodarce, ale w innej formule prawno-ekonomicznej) oraz uwarunkowań prawnych i zagrożeń rozwoju dodatkowych oszczędności emerytalnych.

Warto podkreślić, że dyskusja była ożywiona, a swoimi przemyśleniami chętnie dzielili się nie tylko prelegenci, paneliści, ale także pozostali uczestnicy debaty.  Ich aktywność z pewnością świadczyła o tym, iż losy systemu ubezpieczeń społecznych leżą na sercu przedstawicielom różnych grup społecznych. My wszyscy jako społeczeństwo powinniśmy być świadomi tego, w jaki sposób funkcjonuje system ubezpieczeń społecznych, na jakich podstawach jest oparty. Ta podstawowa wiedza stanowi bowiem niezbędną bazę do podejmowania konkretnych życiowych decyzji, które mają wpływ na naszą przyszłość emerytalną. Z pewnością wnioski z debaty będą stanowiły cenny „wsad” do „ Zielonej księgi” systemu emerytalnego. Zawarte w niej wnioski, i rekomendacje posłużą do wskazania konkretnych rozwiązań i niezbędnych zmian w systemie emerytalnym.

Aldona Węgrzynowicz

Rzecznik regionalny ZUS województwa śląskiego

 

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest