Bliżej mieszkańców

6 października 2016 Wyłączono przez Tomasz Breguła

p1050260Adam Trzebinczyk (WdCh), Krzysztof Łazikiewicz (PO) i Grażyna Kosińska-Jokel (PO) – ci radni będą reprezentować samorząd w Chorzowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Nowy organ opiniodawczo-doradczy już wkrótce rozpocznie działalność w naszym mieście.

Czym właściwie będzie się zajmować nowo powstała rada? Postanowiliśmy spytać o to Adama Trzebinczyka. – Przede wszystkim chcemy zacieśnić współpracę między samorządem a organizacjami pozarządowymi, których członkowie niejednokrotnie wiedzą więcej o problemach i potrzebach mieszkańców, niż urzędnicy miejscy – przekonuje.

Decyzja o powołaniu rady zapadła w czerwcu br. Zgodnie z obowiązującym prawem, samorząd jest zobowiązany do jej utworzenia, jeśli taka jest wola co najmniej pięciu organizacji pozarządowych. Jednym z celów działalności ChRDPP będzie udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pożytku publicznego.

12190068_1184549334893371_5142625791521186253_n

Kadencja rady będzie trwać trzy lata. – Przedstawiciele miasta powinni być zawsze blisko mieszkańców. To ważne by podejmować dialog i starać się realizować propozycje, które przełożą się na poprawę jakości życia, w danej części Chorzowa. Miasto nie jest w stanie wprowadzić w życie wszystkich pomysłów, ale zrobimy co w naszej mocy, żeby te najważniejsze doczekały się realizacji – mówi radny.

W skład ChRDPP będzie wchodzić dziewięć osób – trzech z ramienia samorządu i ośmiu członków organizacji pozarządowych. – To będzie ważny głos w mieście. Chcemy zacieśnić współpracę i wskazywać problemy oraz potrzeby mieszkańców naszego miasta. Liczę, że podczas zebrań będziemy mieć wielką burzę mózgów, z której za każdym razem wyniknie coś dobrego – zaznacza Adam Trzebinczyk.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest