Chroń swoją tożsamość!

Chroń swoją tożsamość!

19 stycznia 2017 Wyłączono przez Tomasz Breguła

Każdego dnia dokonuje się kilka milionów operacji polegających na wpłatach i wypłatach pieniędzy z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zakładaniu rachunków, zawieraniu umów o kredyt, pożyczkę czy wynajem. Niemal w każdym przypadku potwierdzana jest tożsamość osoby zlecającej wykonanie operacji. Zdarzają się również próby posługiwania się cudzym lub podrobionym dokumentem…

Niemal codziennie odnotowuje się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem, między innymi podczas wyłudzenia pożyczki, wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wyposażenia czy unikania opłat, kradzieży wypożyczonego samochodu lub innych przedmiotów lub zakładania fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów, zwrotu podatków.

Dlatego w przypadku utraty dokumentów należy niezwłocznie zastrzec je w systemie „Dokumenty Zastrzeżone” (jeżeli utrata nastąpiła w wyniku kradzieży, powiadomić policję), po czym wyrobić nowy dokument. By szybko zastrzec utraconą kartę płatniczą, wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 828 828 828.

Zastrzeżenie dokumentu możliwe jest dzięki ogólnopolskiej bazie danych „Dokumenty Zastrzeżone”, do której można zgłosić dokumenty potwierdzające naszą tożsamość. Należą do nich między innymi:

  • dowód osobisty,

  • paszport,

  • prawo jazdy,

  • książeczka wojskowa,

  • książeczka marynarska,

  • dowód rejestracyjny,

  • karta pobytu,

  • karty płatnicze.

Jak działa system? Informacje o dokumentach są przekazywane wszystkim bankom uczestniczącym w systemie, korzystają z tego także operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska oraz szereg innych firm i instytucji. Dokumenty sprawdzić mogą miedzy innymi pośrednicy finansowi, notariusze, hotele, wypożyczalnie czy agenci pośrednictwa sprzedaży i wynajmu nieruchomości.

Dokumenty zastrzec może każdy w dowolnej placówce swojego banku, natomiast jeżeli ktoś nie posiada rachunku bankowego, powinien udać się do banku przyjmującego zastrzeżenia także od osób nie będących jego klientami. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Źródło: KMP Chorzów

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest