Nieprawdziwe informacje dotyczące połączenia szpitali!

Nieprawdziwe informacje dotyczące połączenia szpitali!

8 lutego 2017 Wyłączono przez redakcja

W Urzędzie Miasta w dniu wczorajszym odbyło  się spotkanie władz Chorzowa z dyrekcją Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii. Dotyczy nieprawdziwych informacji  przekazywanych rodzicom pacjentów przez niektórych pracowników szpitala  nt. połączenia obu miejskich placówek. 

Przedstawiamy poniżej komunikat władz Miasta Chorzowa

Od kilku dni do Urzędu Miasta docierają informacje, że niektórzy pracownicy szpitala przekazują przychodzącym rodzicom nieprawdziwe informacje związane z połączeniem dwóch chorzowskich placówek medycznych. Rodzice m.in. mają dowiadywać się, że proces spowoduje ograniczenie dostępu do usług medycznych czy konieczność leczenia dzieci w szpitalu przy Strzelców Bytomskich.

Również nazwa powołanego Społecznego Komitetu Ratowania Chorzowskiej Pediatrii wprowadza w błąd, bowiem połączenie w żadnym obszarze nie ogranicza funkcjonowania placówki a tym bardziej nie stanowi zagrożenia jej istnienia.

Miasto wielokrotnie zapewniało załogę szpitala oraz dyrekcję, że w funkcjonowaniu ChCPiO nic się nie zmieni –  to znaczy, że realizowane będą te same usługi medyczne, nie będzie zwolnień personelu a inwestycje współfinansowane przez miasto  będą na dotychczasowym poziomie.

Władze miasta przypominają, że dyrekcja ChCPiO jest zobowiązana do rzetelnego, pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym informowania załogi oraz rodziców pacjentów o przebiegu procesu łączenia.   Przekazywanie nieprawdziwych informacji wprowadza niepotrzebny chaos, budzi emocje oraz powoduje niepokój wśród pacjentów –  co jest działaniem niedopuszczalnym  gdy dotyczy tak wrażliwej materii jak życie  i zdrowie ludzkie.

Miasto apeluje o zgłaszanie pod numerem telefonu 32 416 52 15  wszelkich przypadków otrzymywania na terenie ChCPiO informacji jakoby w związku z połączeniem miały występować  problemy z przyjmowaniem dzieci do szpitala.

Miasto w wielu przekazach i komunikatach cały czas podkreśla, że połączenie szpitali ma charakter wyłącznie administracyjny i jest odpowiedzią na planowane przez Rząd powstanie „sieci szpitali”. Zgodnie z dostępnymi danymi brak reakcji na nowe przepisy skutkowałoby w przyszłości  zwolnieniami pracowników oraz zamykaniem oddziałów w Zespole Szpitali Miejskich a także  wstrzymaniem wszelkich inwestycji w  Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii. Proces łączenia jest najlepszą odpowiedzią na planowane zmiany.

 

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest