Umorzone należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego zwolnione z PIT

Umorzone należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego zwolnione z PIT

11 marca 2017 Wyłączone przez redakcja

Umorzone należności pieniężne związane z użytkowaniem lokalu mieszkalnego będą zwolnione z PIT – przypomina resort finansów. Chodzi o należności umorzone w latach 2016-2017 przez jednostki samorządu terytorialnego.


Minister Rozwoju i Finansów 27 lutego 2017 r. wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego, które obowiązuje od 28 lutego 2017 r.

Czego dotyczą nowe rozwiązania

Nowe przepisy oznaczają, że umorzone w latach 2016-2017 przez jednostki samorządu terytorialnego należności dotyczące:

  • zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego,
  • zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych,
  • odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego,
  • odsetek od ww. należności oraz
  • nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji ww. należności, w tym zasądzonych prawomocnym tytułem wykonawczym wraz z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego

nie podlegają

  • opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie należy ich wykazywać w rocznych zeznaniach podatkowych składanych za te lata,
  • obowiązkowi wykazania tych należności w informacji PIT-8C.

W przypadku złożenia zeznania podatkowego za 2016 r., w którym ujęto te należności, podatnik może złożyć jego korektę. Dzięki temu nie będzie musiał zapłacić podatku od tych świadczeń.

Źródło: MF

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest