Prognozy ZUS ws. wniosków emerytalnych

Prognozy ZUS ws. wniosków emerytalnych

7 kwietnia 2017 Wyłączone przez redakcja

Informacja dotycząca prognozowanego wpływu wniosków w związku z ustawą obniżającą powszechny wiek emerytalny. W ramach wdrażania przez ZUS ustawy  z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw[1] obniżającej od 01.10.2017 roku powszechny wiek emerytalny (tzw. ustawa obniżająca wiek emerytalny lub ustawa wiekowa) przeprowadzono symulacje dotyczące wpływu dodatkowych wniosków związanych z ustawą wiekową.

Wdrożenie ustawy obniżającej powszechny wiek emerytalny spowoduje wzrost liczby wpływających do ZUS wniosków. Analiza prognozowanego wpływu wniosków emerytalno-rentowych w perspektywie 5-letniej (lata 2017-2021) wskazuje, że największy wzrost obciążenia Zakładu odnotowany zostanie w 2017 roku, natomiast w kolejnych latach skutki te będą niższe.

Prognozowany wpływ dodatkowych wniosków pierwszorazowych i pierwszorazowo-zamiennych (dla osób pobierających już świadczenie z ZUS) związanych z ustawą obniżającą wiek emerytalny w  IV kw.2017 wyniesie w całym kraju około 331,3 tys. (w województwie śląskim ponad 50 tys.), natomiast w kolejnych latach wpływ wniosków będzie stopniowo malał i wyniesie: 148 tys. w 2018 roku, 90 tys. w 2019 roku, 92 tys. w 2020 roku i 54 tys. w 2021 roku.

Największego wpływu wniosków Zakład spodziewa się w IV kwartale 2017 r. Szacuje się, że liczba złożonych  wniosków będzie o 24% wyższa od średniej z kwartałów w 2016 r.  Liczba wniosków, które trafią do obsługi do oddziałów Zakładu będzie zróżnicowana i wyniesie od 15 do 34%. Do tych obliczeń przyjęto, że struktura wniosków, w związku z ustawą wiekową, będzie podobna do obecnej proporcji wniosków pierwszorazowych i pierwszorazowo-zamiennych w ogólnej liczbie składanych przez klientów wniosków.

Poniższa tabela prezentuje informacje dla poszczególnych oddziałów Zakładu oraz Zakładu ogółem

[1] Dz.U. 2017 poz. 38

Szacowany dodatkowy kwartalny  wpływ wniosków związany z ustawą obniżającą wiek emerytalny

Źródło: Opracowanie własne DER na podstawie danych DST i DFF

*W województwie śląskim znajduje się 6 oddziałów ZUS w: Bielsku-Białej, Chorzowie, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu oraz Zabrzu.

Regionalny rzecznik ZUS województwa śląskiego

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest