46 stacji rowerowych, parking Bike&Ride i nowe drogi dla rowerzystów.

46 stacji rowerowych, parking Bike&Ride i nowe drogi dla rowerzystów.

21 lipca 2017 Wyłączono przez redakcja

W Chorzowie powstało już pierwsze na Śląsku centrum przesiadkowe, teraz inwestycja rozbudowana zostanie o kompleksową infrastrukturę rowerową. Dzięki dotacji unijnej w mieście powstanie m.in. 46 stacji rowerowych, parking Bike & Ride i ponad 20 kilometrów dróg dla rowerzystów. Na projekt „Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Urząd Miasta pozyskał właśnie 31 969 135 zł. Ponad 23 mln z tej kwoty przeznaczone zostaną na nowe inwestycje rowerowe i wdrożenie liniowego systemu zarządzania ruchem (tzw. „zielona fala”, elektroniczne tablice informacyjne). Pozostałe środki to zwrot za wykonaną już inwestycję, czyli integrację przystanków tramwajowych i autobusowych w rejonie chorzowskiego rynku.

© arch RR / fot. Justyna Cieślikowska

Zarząd Województwa wybrał projekty z Subregionu Centralnego związane z tworzeniem warunków dla niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz wymianą oświetlenia na mniej energochłonne. Otrzymają one łącznie 159 mln zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W subregionie centralnym zakończyła się ocena projektów złożonych w konkursie dla Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie. Zarząd wybrał dziewiętnaście inwestycji na łączną kwotę dofinansowania ok. 159 mln zł. W tej kwocie na niskoemisyjny transport zostało przeznaczone 145,4 mln zł, a na wymianę oświetlenia – 13,3 mln zł.

W ramach czternastu wybranych projektów, które dotyczą sfery niskoemisyjnego transportu, powstaną zintegrowane centra przesiadkowe w Chorzowie (dofinansowanie 32 mln zł), Ciasnej (dofinansowanie 10,9 mln zł)  dofinansowanie otrzyma również powiat pszczyński (dofinansowanie 35,7 mln zł), Ciasna (dofinansowanie 10,9 mln zł), Imielin (dofinansowanie: (870 tys. zł), Kochanowice (dofinansowanie ok. 3 mln zł), Piekary Śląskie (dofinansowanie 20,6 mln zł) oraz Zawiercie (dofinansowanie 10,2 mln zł).

Wśród pięciu projektów wybranych do dofinansowania w obszarze zmniejszenia energochłonności oświetlenia miejskiego największa kwota dofinansowania została przyznana Dąbrowie Górniczej (5,8 mln zł), następna gmina to Siemianowice Śląskie (3,6 mln zł).

W skali województwa przyznano już łącznie ponad 900 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla projektów związanych z tworzeniem warunków dla niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz wymianą oświetlenia na mniej energochłonne.

źródło: slaskie.pl oraz UM Chorzów

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest