Ruch Chorzów – porozumienie z Miastem i CP

Ruch Chorzów – porozumienie z Miastem i CP

7 lipca 2017 Wyłączono przez redakcja

Ruch Chorzów SA w restrukturyzacji zawarł dzisiaj porozumienie trójstronne z Miastem Chorzów oraz Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie w sprawie pożyczek i zadłużenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawarte porozumienie określa zasady postępowania w przedmiocie ustanowionych zabezpieczeń oraz definiuje okoliczności, których zaistnienie będzie uprawniać do ich ewentualnego uruchomienia. Porozumienie zawiera również zapisy dotyczące objęcia pakietu akcji Klubu przez Miasto Chorzów oraz ustalenia dotyczące relacji stron w związku z prowadzonym postępowaniem restrukturyzacyjnym.

– Zostały wypracowane wspólne kierunki działania, które pozwalają patrzeć w przyszłość bardzo optymistycznie – mówił dzisiaj Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala w sprawie pożyczek dla Ruchu.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest