Urzędy pracy wstrzymały dotacje.

Urzędy pracy wstrzymały dotacje.

19 lipca 2017 Wyłączono przez redakcja

Urząd pracy dotacji nie da, ale  unijne są nadal dostępne. W związku z faktem, że urzędy pracy zostały sparaliżowane brakiem rozporządzeń regulujących kwestię wypłaty dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i tym samym nie obsługują osób bezrobotnych.  

Przedstawiamy informację o innych możliwościach pozyskania dotacji na założenie firmy w naszym województwie. Wśród osób bezrobotnych bardzo dużą popularnością cieszą się dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Własna firma to szansa na stabilne zatrudnienie z wynagrodzeniem często większym nawet niż na etacie. Od lipca jednak powiatowe urzędy pracy nie udzielają takich dotacji. Na szczęście jednak dostępne są inne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarcze – tzw. Unijne. Są one nawet korzystniejsze.

Urzędy Pracy nigdy nie cieszyły się dobrą opinią. Teraz dodatkowo okazuje się, że bezrobotni i pracodawcy nie mogą korzystać z dwóch najpopularniejszych form wsparcia udzielanych przez „pośredniaki”. Prócz dotacji wstrzymany zostały bowiem wypłaty refundujące pracodawcom koszty  stworzenia nowego stanowiska pracy. Skąd całe zamieszanie? Winowajcą jest nowy rządowy program „Za życiem” w związku z rozpoczęciem obowiązywania jego 1 lipca zmienione zostało brzmienie niektórych przepisów dotychczasowych ustaw, a część rozporządzeń uchylono. Także to dotyczące dotacji z PUP. Na szczęście jednak przyszli przedsiębiorcy nadal mogą korzystać z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. I jak się okazuje są one nawet korzystniejsze.

Maksymalna kwota jaka może być przyznana bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej to obecnie 26.121,30 zł. Często jednak urzędy pracy obniżają ją do poziomu 20, 18 czy nawet 16 000 zł. Tymczasem dotacje unijne dają szansę na kwotę rzędu 23-25 000 zł, a dodatkowo jeszcze co miesiąc można uzyskać tzw. Wsparcie pomostowe. Jest to kwota nie mała, bo maksymalne nawet 2000 zł wypłacane co miesiąc przez pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej. Łącznie zatem można mówić o kwocie dotacji rzędu 45 – 50 000 zł – wyjaśnia różnicę Marcin Germanek, specjalista ds. dotacji unijnych w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego. Pieniądze z dotacji można przeznaczyć na zakup środków trwałych jak choćby komputer i inne wyposażenie biura, maszyny specjalistyczne czy promocję zakładanej firmy, a nawet samochód. Wsparcie pomostowe zaś pokrywa bieżące koszty występujące w firmach jak składki ZUS, czynsz za wynajmowany lokal, opłaty za abonament telefoniczny i internetowy, czy paliwo do samochodu służbowego – dodaje.

Obecnie w województwie śląskim prowadzonych jest kilka projektów dających możliwość pozyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Są to projekty skierowane do osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, osób nieaktywnych zawodowo, czyli takich, które nie pracują i nie są zarejestrowane w „pośredniakach” albo są emerytami lub też kobietami- matkami przebywającymi na urlopie wychowawczym. Trzeba także być osobą w wieku min. 30 lat. Chętni mogą zgłaszać się m.in. do Funduszu Górnośląskiego w Katowicach, Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach, Rudzkiej Agencja Rozwoju INWESTOR lub Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie.

Więcej informacji o samych projektach: http://www.frsp.eu/dotacje-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-slaskim/

Kontakt:

Marcin Germanek
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
ul. Warszawska 6 lok. 311
40-006 Katowice

Tel. 516 788 590
marcin.germanek@frsp.eu

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest