Zmiany dla rodzin.

Zmiany dla rodzin.

18 lipca 2017 Wyłączono przez redakcja

Ułatwienia w zakładaniu żłobków i przekazanie wojewodom spraw z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – przewiduje pakiet zmian dla rodzin, przyjęty przez Senat.


Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie, celem uchwalonych zmian, które czekają obecnie na podpis prezydenta, jest zachęcenie polskich rodzin do posiadania większej liczby dzieci, likwidacja barier w posiadaniu dzieci i wdrożenie znaczących ułatwień w ich wychowywaniu.
Nowe przepisy przewidują ujednolicenie terminów składania wniosków o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne. Wnioski składane osobiście, listownie, drogą elektroniczną lub poprzez systemy bankowe, będą przyjmowane od początku sierpnia. Zdaniem resortu, zmiany te ułatwią rodzinom ubieganie się o wsparcie.

W ustawie wprowadzono także ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu żłobków, na które rząd przeznaczy aż 500 mln zł rocznie, czyli o 350 mln zł więcej niż obecnie. „Uruchomione środki będą przekazywane na powstanie nowych miejsc opieki nad dziećmi, a także pozwolą na obniżenie opłat ponoszonych przez rodziców. W efekcie rodzice będą mogli powrócić na rynek pracy” – czytamy w komunikacie.

Jednym z założeń pakietu zmian dla rodzin jest również przekazanie wojewodom spraw z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które dotychczas pozostawały w gestii marszałków województw.

W opinii MRPiPS, urzędy marszałkowskie nie radziły sobie z realizacją tego zadania, w efekcie czego dochodziło do znacznych opóźnień w zakresie wydawania decyzji administracyjnych i wypłaty świadczeń. „Dzięki przekazaniu wojewodom rozpatrywania spraw dotyczących unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia minister rodziny zyska znacznie większy wpływ na egzekwowanie efektywnej realizacji tego zadania” – uważa resort.

Na mocy nowych przepisów Karta Dużej Rodziny zostanie wprowadzona w formie aplikacji na smartfony, która umożliwi korzystanie z dokumentu od razu po przyznaniu go przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Według zapewnień resortu, plastikowa karta nadal będzie w obiegu, a jej posiadacze będą mogli korzystać z obu form alternatywnie.

Nowe prawo przyznaje także uprawnienia do Karty Dużej Rodziny tym rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

Źródło: MRPiPS

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest