Kolejny etap przebudowy Placu Piastowskiego.

Kolejny etap przebudowy Placu Piastowskiego.

5 sierpnia 2017 Wyłączone przez redakcja

W środę (02.08 został rozpoczęty kolejny etap przebudowy Placu Piastowskiego w rejonie skrzyżowania z ulicami Kościuszki i Krakowską. Ze względu na zakres prac, obejmujący między innymi przebudowę urządzeń uzbrojenia podziemnego, zachodzi konieczność zawężenia jezdni ulicy Kościuszki do jednego pasa ruchu.


W związku z powyższym na ulicy Kościuszki wprowadzony został wahadłowy ruch pojazdów. Jednocześnie mając na względzie poprawę przepustowości i bezpieczeństwa na ww. ulicy:

  1. Wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów na ul. Krakowskiej z kierunku skrzyżowania z ul. Kościuszki do rejonu budynku przy ul. Krakowskiej 10,
  2. Odwrócony zostanie kierunek ruchu na jezdni sąsiadującej z budynkami nr 1 i 3 (przy pl. Piastowskim) oraz 47 i 49 przy ul. Krakowskiej.
  3. Ponadto n ulicy Plac Piastowski w rejonie skrzyżowań z ulicami Rejtana i Kadecką prowadzone będą kolejne etapy prac związanych z przebudową urządzeń uzbrojenia podziemnego. Ze względu na zakres prac zachodzi konieczność: Zamknięcia wylotu ul. Rejtana do ul. Plac Piastowski. Na ten czas na ul. Rejtana zostanie wprowadzony dwukierunkowy ruch pojazdów,
  4. Na ul. Plac Piastowski od skrzyżowania z ul. Rejtana do skrzyżowania z ul. Kadecką wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów. Dojazd do ulicy Kościuszki prowadzić będzie ulicami Kadecką i Słowiańską,
  5. Zamknięcia dla ruchu pojazdów ciągu ul. Plac Piastowski na odcinku od skrzyżowania z ul. Kadecką do połączenia z drogą prowadzącą do parkingu zlokalizowanego za budynkami przy ul. Kadeckiej 5. Dojazd i wyjazd z terenu parkingu odbywać się będzie nową drogą łączącą ulicę Siemianowicką z ulicą Plac Piastowski.

Zakończenie tego etapu prac planuje się na wrzesień. Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w rejonie miejsca prowadzonych robót oraz na trasie wyznaczonego objazdu.

(żródło UM Chorzów)

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest