Zasmakuj Indii.

Zasmakuj Indii.

15 listopada 2017 Wyłączone przez redakcja

Indie w obiektywie młodych chorzowian, Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy fotograficznej „Indie w obiektywie młodych chorzowian”, który odbędzie się w gościnnych przestrzeniach foyer Chorzowskiego Centrum Kultury przy ul. Sieniewicza 3, w środę 15 listopada 2017 r. o godzinie 11.00.

Kiedy z górą ćwier ć wieku temu z chorzowskiego Liceum Słowackiego wyruszała na „podbój” Azji kilkunastoosobowa grupa uczniów, nikt nie sądził, że geograficzne, kilkutygodniowe wyprawy organizowane przez szkolne Koło Geografów „Peneplena” wpiszą się na stałe w edukacyjny krajobraz Chorzowa. Chorzowscy podróżnicy od lat przemierzaj ą drogi i bezdroża Europy, Azji, Afryki, obu Ameryk i Australii. Czynią to jako uczniowie Słowaka i później jako jego absolwenci. Podróżuj ąc poznają nie tylko odległe rejony Ziemi, ich środowisko przyrodnicze, historię i współczesne oblicze i problemy. Przede wszystkim spotykają ludzi, czerpi ąc od nich wiedzę o dziedzictwie kulturowym narodów. Uczą się poszanowania dla jego odmienności i różnorodności a także uniwersalizmu wartości będ ących drogowskazem na drodze życia każdego człowieka. Od lat swoje wojaże łączą z pomocą bliźnim. Odbudowywali i wspieraj ą szkołę w Galle na Sri Lance, zniszczoną przez tsunami 2004 roku, pomagali dzieciom – ofiarom min lądowych w Kambodży, słu żą niepełnosprawnym dzieciom, chorym i umierającym w domach Sióstr Miło ści w Kalkucie, uczestniczą w pomocy nepalskim szkołom w Katmandu i Dhungharce, dotkniętym przez fatalne trzęsienie ziemi. Po powrocie do kraju chętnie niosą „kaganek oświaty”, dziel ąc si ę swoimi doświadczeniami i refleksjami na festiwalach podróżniczych, uczelniach, w szkołach całego kraju, pokazując świat takim jaki uwiecznili na swych obrazach i w swym umyśle.

Koło Geografów „Peneplena”
przy Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształc ącym im. Juliusza Słowackiego
w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształc ących w Chorzowie info: www.slowacki.edu.pl; www.peneplena.pl

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest