Plac Szewczyka zdekomunizowany przez wojewodę

14 grudnia 2017 Wyłączone przez redakcja

U sąsiadów w Katowicach Plac Szewczyka zmieni swoją nazwę i stanie się placem Marii i Lecha Kaczyńskich. Wojewoda śląski zmienił nazwę jednego z najważniejszych miejsc w stolicy województwa. Czy dekomunizacja dopadnie Chorzów?

Nie ma już placu Szewczyka. Będzie za to… plac Marii i Lecha Kaczyńskich. Plac Szewczyka zdekomunizowany przez wojewodę.

Wiadomo, jednak, że sprawa ta budzi liczne kontrowersje. Prezydent Katowic, Marcin Krupa chce odwołać się od tej decyzji. Już nigdy więcej nie znajdziecie się na placu Szewczyka w Katowicach. Za sprawą tzw. ustawy dekomunizacyjnej, plac będzie nosił teraz imię Marii i Lecha Kaczyńskich.

Plac Szewczyka będzie poświęcony Marii i Lechowi Kaczyńskim

Jeszcze w dniu wczorajszym wojewoda wydał zarządzenie dotyczące zmiany nazwy jednego z najważniejszych placów w Katowicach – placu Wilhelma Szewczyka. Zgodnie z decyzją wojewody, która jeszcze wczoraj została umieszczona w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego, plac przy katowickim dworcu kolejowym będzie nosił nazwę Marii i Lecha Kaczyńskich. Zarządzenie zastępcze w tym zakresie ma wejść w życie 14 dni po jego publikacji. Głównym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem zmian jest oczywiście ustawa dekomunizacyjna. Zgodnie z jej zapisami nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm powinny zostać zmienione. Władze miast miały podjąć odpowiednie działania w zakresie dekomunizacji w terminie do 2 września. Po tym czasie kompetencje w tym zakresie przejął wojewoda śląski.

Jak uzasadniono tę bulwersującą decyzję?

Dlaczego dekomunizacja placu Szewczyka nie została oznajmiona w czasie wczorajszej konferencji? W uzasadnieniu tej decyzji podano, że wojewoda dopiero wczoraj otrzymał opinię IPN na temat Wilhelma Szewczyka – W dniu 13 grudnia 2017 r. Wojewodzie Śląskiemu została doręczona opinia (…) wskazująca, że w ocenie Instytutu Pamięci Narodowej nazwa placu Wilhelma Szewczyka w Katowicach jest niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy – opisano w uzasadnieniu. W dalszej jego części padają jeszcze inne stwierdzenia, dotyczące między innymi tego, że – Wilhelm Szewczyk (1916-1991) to publicysta, pisarz, krytyk literacki, działacz partii komunistycznej w okresu PRL, członek wojewódzkich władz PZPR w Katowicach (…) W pierwszej połowie lat 50. Wilhelm Szewczyk był inwigilowany przez UB jako „reakcjonista”, „klerykał”, „nacjonalista” oraz „separatysta śląski”. W listopadzie 1956 r. zapadła ostateczna decyzja o zaniechaniu jego rozpracowania. Aparat bezpieczeństwa uznał bowiem, że był w pełni „lojalny wobec ustroju” W podsumowaniu uzasadnienia stwierdzono również, że zmiana nazwy na “Plac Marii i Lecha Kaczyńskich” jest “uzasadnione i konieczne”. (źródło Radio Piekary)

źródła: internet, Radio Eska, Radio Piekary, Wyborcza

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest