Czy powstanie skwer i plac zabaw w Chorzowie Starym?

Czy powstanie skwer i plac zabaw w Chorzowie Starym?

4 lutego 2018 Wyłączone przez redakcja

Ogłoszony został nabór wniosków do programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Otwarte Strefy Aktywności, to program Ministerstwa Sportu i Turystyki dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Polsce. Obiekty te wg założeń to miejsca integracji społecznej, wyposażone w sprzęt niezbędny do rekreacji i odpoczynku, przeznaczone dla różnych grup wiekowych. Czy powstanie skwer i plac zabaw w Chorzowie Starym?

Czy powstanie skwer i plac zabaw w Chorzowie Starym? rewitalizacja placu Chorzów StaryJacek Nowak – Radny Miasta Chorzów, wystąpił z apelem do Prezydenta Miasta Chorzów o wykorzystanie szansy w otwartym naborze OSA. Wniosek inwestycyjny może dotyczyć większej liczby Otwartych Stref Aktywności, również zlokalizowanych w różnych miejscowościach, jednakże jeden wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie więcej niż 5 Otwartych Stref Aktywności.

Celem programu jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców danego obszaru.

Otwarte Strefy Aktywności co do zasady powinny mieć wielofunkcyjny charakter, zatem nie muszą ograniczać się do funkcji wymaganych w minimalnym zakresie rzeczowym programu (wariant podstawowy lub rozszerzony). W ramach programu wnioskodawcy mogą zaplanować również inne funkcje sportowo-rekreacyjne stref lub zlokalizować je obok już istniejącej infrastruktury sportowej, tworząc dzięki temu zintegrowane obiekty przeznaczone do aktywnego wypoczynku, dające możliwość podejmowania różnorodnych form aktywności. W ramach OSA wnioskodawcy mogą zaplanować m.in.: street workout park/kalistenika, skatepark, parkour, trampoliny, dodatkowe place zabaw, miniboiska, boiska plażowe, boiska do sportów ulicznych, rozbudowane strefy relaksu, w tym również o charakterze sezonowym, tory bmx, pumptrack, zewnętrzne ścianki wspinaczkowe etc. (dodatkowe zespoły urządzeń czy obiekty nie będą jednak kosztami kwalifikowanymi w programie).

Czasu jest coraz mniej, lecz miasto ma wyspecjalizowanych fachowców do napisania takiego projektu inwestycyjnego, by wniosek inwestycyjny jeszcze do 15 lutego 2018 r. Jeżeli włodarze miasta będą chcieli stworzyć bezpieczne i komfortową strefę aktywności dla całych rodzin na terenie m.in Chorzowa Starego – to jest to świetne, nowoczesne, sprawdzone  i kompleksowe rozwiązanie. Organizator programu MSiT zaprasza do zapoznania się z ofertą NOVUM dedykowaną projektowi OSA.

Projekt będzie posiadał atrakcyjne metody dofinansowania, a w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego może wynieść  50% wydatków kwalifikowanych zadania, lub nawet do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G nieprzekraczającym 40% wskaźnika Gg – nie więcej jednak niż kwota maksymalna wskazana dla poniższych wariantów.

Celem programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych i utworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej – uprawianie sportu jako forma spędzania wolnego czasu.

Publikujemy apel Radnego naszego Miasta Pana Jacka Nowaka do Prezydenta Miasta Chorzów

Szanowny Panie Prezydencie!
Już wielokrotnie ja, inni radni, a także mieszkańcy wskazywali na potrzebę zorganizowania w Chorzowie Starym placu zabaw. Jedyne miejsce, które spełnia ku temu warunki i jest własnością gminy, to skwer u zbiegu ul. Siemianowickiej i Kasprowicza. Wielokrotnie wnioskowaliśmy o zapewnienie w budżecie środków na modernizację tego terenu, wraz z wybudowaniem placu zabaw, siłowni i boiska. W ubiegłym roku składałem nawet interpelację, by usunąć wszelkie techniczne, organizacyjne i administracyjne przeszkody, tak, by w 2018 roku móc zrealizować ten projekt.
Obecnie Rząd Prawa i Sprawiedliwości za pośrednictwem Ministerstwa Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków do programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). W imieniu mieszkańców dzielnicy proszę Pana o pilne podjęcie kroków, aby nasza gmina złożyła stosowny projekt. Pomoże to w uzyskaniu finansowania i realizacji w bieżącym roku prawdziwego placu zabaw w Chorzowie Starym. Szczegóły dotyczące naboru wniosków znajdują się na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Proszę o pilne zajęcie się tym tematem, gdyż czas składania wniosków jest ograniczony.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest