PKW określiła warunki techniczne transmisji z lokalu wyborczego.

PKW określiła warunki techniczne transmisji z lokalu wyborczego.

12 kwietnia 2018 Wyłączono przez redakcja

Dwie niezależne kamery cyfrowe, rozdzielczość co najmniej full HD, zasilanie awaryjne – to warunki techniczne transmisji z lokalu wyborczego, które określiła PKW. Wybory w HD. PKW określiła warunki techniczne transmisji z lokalu wyborczego

PKW określiła warunki techniczne transmisji z lokalu wyborczego.Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła we wtorek uchwałę ws. określenia warunków technicznych transmisji z lokalu wyborczego oraz rejestracji obrazu i dźwięku, w przypadku, gdy transmisja nie jest możliwa.
W odniesieniu do urządzeń rejestrujących obraz zapisano, że muszą to być co najmniej dwie niezależne kamery cyfrowe o obiektywie szerokokątnym (co najmniej 120 stopni) i rozdzielczości co najmniej full HD.
Dodatkowo, zgodnie z uchwałą, wymagane są co najmniej dwa urządzenia rejestrujące dźwięk (dopuszcza się rejestrację dźwięku za pomocą kamer).
Konieczne jest też zainstalowanie urządzenia zapewniającego zasilanie awaryjne, gwarantujące podtrzymanie pracy urządzeń rejestrujących przez okres nie krótszy niż 2 godziny.

Jak wynika z dokumentu, potrzebny będzie też nośnik pamięci pozwalający na zarchiwizowanie transmisji w jakości full HD. Szefowa KBW  Magdalena Pietrzak poinformowała 28 marca na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, że „nie będzie obowiązkiem samorządów zakup urządzeń związanych z transmisją z głosowania”. „Zakup, jeśli będzie realizowany, będzie wykonywany centralnie” – oświadczyła Pietrzak.

Jak wyjaśniała, przyczyną przyjęcia takiego scenariusza jest m.in. chęć zapewnienia bezpieczeństwa transmisji.

„Staramy się przygotować takie rozwiązanie, które nie będzie angażowało państwa przy obsłudze tych urządzeń” –  powiedziała szefowa KBW.

We wcześniejszym stanowisku, przesłanym PAP 12 lutego, Państwowa Komisja Wyborcza podała, że „przygotowanie komisji oraz zakup m. in. urządzeń do transmisji lub rejestrowania czynności komisji należy do kompetencji gmin”.

W świetle znowelizowanego Kodeksu wyborczego, do zadań urzędników wyborczych, którzy zostaną powołani w każdej gminie, należeć będzie natomiast zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych. Chodzi m.in. o sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy komisji, w szczególności w zakresie wymogów dot. transmisji internetowej z lokalu wyborczego.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest