Czy 50% lokali  w Chorzowie jest dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych?

Czy 50% lokali w Chorzowie jest dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych?

1 października 2018 Wyłączone przez redakcja

Znowelizowane przepisy Kodeksu Wyborczego nałożyły obowiązek dostosowania do końca 2014 r. co najmniej 1/5 liczby lokali wyborczych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Limit ten będzie stopniowo podnoszony, by co najmniej połowa lokali spełniała standardy dostosowania dla osób niepełnosprawnych (w 2017 r.).

Czy 50% lokali w Chorzowie jest dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych?Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla miejsca jego stałego zamieszkania. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze okręgu wyborczego właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania. Wniosek może dotyczyć również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach prezydenta miasta. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie złożył wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze miasta przed pierwszym głosowaniem, powinien po dniu pierwszego głosowania czyli 21 października zgłosić taki wniosek dotyczący ponownego głosowania, najpóźniej w 5. dniu przed tym głosowaniem tj. 30 października 2018 r. Po złożeniu takiego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Wniosek taki powinno się złożyć w Urzędzie Miejskim  najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów tj. 16 października 2018 r,

Na stronie BIP UM powinien udostępnić wniosek w formie elektronicznej. Urząd Miasta powinien również udostępnić informację o możliwości dowozu w dniu 21 października osób niepełnosprawnych  z miejsca zamieszkania do właściwego lokalu wyborczego.
Podajemy LINK do skorzystania z dokumentacji ws. głosowania w wyborach samorządowych 2018 – dla osób niepełnosprawnych w Chorzowie
Czy 50% lokali w Chorzowie jest dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych?Zgodnie z ustawą Miasto powinno dostosować lokale wyborcze w sposób następujący; ustawa która zmieniła (dnia 11 lipca 2014 r.) limity w kolejnych latach do 1/3 i 2/5, aby od 2017 r. docelowo ½ lokali spełniało standardy dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Informacje o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych powinna być dostępna będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chorzowie oraz w obwieszczeniu Prezydenta Wrocławia o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, tj. 21 września 2018 r.
Jeden z naszych czytelników (wiadomość dla redakcji) mając obawy co do możliwości głosowania w dniu wyborów zadał nam pytanie Czytelnik„Mam takie pytanie – czy aby lokale były przystosowane do osób z niepełnosprawnością trzeba gdzieś zgłaszać? U mnie w dzielnicy jest to bardo potrzebne – a i w innych pewnie też” Sprawa dotyczy lokalu wyborczego mieszczącego się przy ul. 3 Maja 22. Postanowiliśmy dowiedzieć się, jak są dostosowane lokale wyborcze w Chorzowie zadając 19 września – pytanie rzecznikowi prasowemu UM Chorzów w treści:

„Szanowni Państwo

Zwracam się do Państwa na prośbę jednego z naszych czytelników, który zauważył, że nie wszystkie lokale wyborcze w Chorzowie, są przystosowane do osób niepełnosprawnych. W związku z tym chcielibyśmy zapytać jakie są obecnie wymogi dotyczące liczby lokali wyborczych, które muszą być dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych podczas wyborów i czy Chorzów spełnia te limity. Prosimy również o wskazówki dla osób niepełnosprawnych, które np. z powodu braku podjazdów, nie będą w stanie dostać się do lokalu wyborczego, by oddać swój głos.

Z wyrazami szacunku, Dariusz Mierzwa red. naczelny Echo Chorzowa”

Na zadanie zapytanie z dnia 19.09 otrzymaliśmy odpowiedź w dniu czwartek, 27 września 2018 (po 8 dniach drogą elektroniczną) o treści:

„Chorzów spełnia wymaganą liczbę lokali dla osób niepełnosprawnych. Dotychczasowe kontrole przeprowadzane przez przedstawicieli KBW PKW w Katowicach nie zakwestionowały urządzenia jak i lokalizacji lokali. Dodatkowo w dniu wyborów zostanie uruchomiony specjalny samochód dowożący osoby niepełnosprawne do lokali wyborczych. Należy tylko wcześniej zgłosić zapotrzebowanie do Urzędu Miast pod nr tel. 32 416 50 00.

z poważaniem,

Karolina Skórka
Rzeczniczka Prasowa UM Chorzów”

Biorąc pod uwagę, że głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika lub korespondencyjnie nie może być traktowane jako reguła a wyłącznie jako rozwiązanie wyjątkowe, dyspozycje (co najmniej) wskazanych przepisów powinno rozumieć się tak, że

docelowo wszystkie lokale wyborcze powinny odpowiadać potrzebom osób niepełnosprawnych. Szczególnie, w przypadku wyborów samorządowych niedostosowanie wszystkich lokali dla potrzeb niepełnosprawnych uniemożliwia niektórym z nich osobiste głosowanie w swoim okręgu wyborczym”. (portal prawo.pl). Czy realia ustawy  i jej zapisy odpowiadają rzeczywistości w Chorzowie ? Nasi czytelnicy znajdą odpowiedź sami.

 

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest