Od 6 października transmisje nieodpłatnych audycji wyborczych w telewizji publicznej.

Od 6 października transmisje nieodpłatnych audycji wyborczych w telewizji publicznej.

6 października 2018 Wyłączone przez redakcja

Od soboty 6 października telewizja publiczna rozpoczyna emisję nieodpłatnych audycji komitetów wyborczych; ostatnie audycje wyborcze ukażą się w piątek 19 października – poinformowała we wtorek TVP. W sobotę 15-minutowy blok audycji rozpocznie się w TVP1 o godz. 6.10, natomiast w TVP2 o godz. 6.30.

Od 6 października transmisje nieodpłatnych audycji wyborczych w telewizji publicznej.

PAP/Marcin Kmieciński

Emisja audycji zakończy się w TVP1 w piątek 19 października, o godz. 16.45, natomiast w TVP2 tego samego dnia o godz. 14.45 (13-minutowym blokiem). W dwóch programach TVP bloki audycji komitetów wyborczych będą występować w modułach czasowych: 10-minutowym, 13-minutowym, 15-minutowym, a także 20- i 25-minutowym.

Czas antenowy został rozdzielony pomiędzy 10 komitetów wyborczych. Chodzi o komitety o zasięgu ogólnopolskim, które zarejestrowały listy w co najmniej połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.

We wtorek wylosowano kolejność emitowania bezpłatnych audycji. W sobotę, 6 października, materiały w TVP1 zostaną wyemitowane w kolejności: 1. KWW Wolność w Samorządzie, 2. KW Prawo i Sprawiedliwość, 3. KWW Kukiz’15, 4. KW Ruch Narodowy RP, 5. KKW SLD Lewica Razem, 6. KW Partii Razem, 7. KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, 8. KW Partia Zieloni, 9. KW Polskie Stronnictwo Ludowe, 10. KWW Bezpartyjni Samorządowcy.

Tego samego dnia w TVP2 będzie obowiązywała kolejność: 1. KW Prawo i Sprawiedliwość, 2. KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, 3. KWW Wolność w Samorządzie, 4. KWW Bezpartyjni Samorządowcy, 5. KWW Kukiz’15, 6. KKW SLD Lewica Razem, 7. KW Partii Razem, 8. KW Ruch Narodowy RP, 9. KW Polskie Stronnictwo Ludowe, 10. KW Partia Zieloni.

Kolejność emisji będzie się zmieniała zgodnie z zasadą, że komitet zajmujący w danym bloku pierwsze miejsce, w kolejnym wystąpi jako ostatni.

Jak poinformowało TVP, „ze względu na konieczność równego i sprawiedliwego podziału czasów antenowych – pomiędzy uprawnione komitety – oraz w trosce o wypełnienie zobowiązań nałożonych na Telewizję Polską przez KRRiT szczegółowe czasy trwania poszczególnych bloków zostały określone odrębnie dla każdej anteny. Obowiązek emisji bezpłatnych audycji ma wymiar w TVP1 i TVP2 po 450 minut”.

Wyjaśniono, że proporcjonalnego podziału czasu w blokach dokonuje się dzieląc czas trwania bloku przez sumę list zarejestrowanych przez wszystkie uprawnione komitety we wszystkich okręgach i mnożąc przez liczbę zarejestrowanych list danego komitetu. Uzyskana w ten sposób wartość to czas jednej audycji tego komitetu w rozpatrywanym bloku audycji.

I tak na przykład w 20-minutowym bloku czas trwania jednej audycji dla poszczególnych komitetów wynosi od 1 minuty i 35 sekund do 2 minut i 10 sekund. Najmniej czasu w bloku 20-minutowym będzie miał KW Partia Zieloni – 1 minuta 27 sekund; KW Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy – 1 minuta 35 sekund; KW Wyborców Wolność w Samorządzie – 1 minuta 58 sekund. KW Ruch Narodowy będzie miał 2 minuty i 1 sekundę, a KW Wyborców Kukiz’15 – 2 minuty i 9 sekund. Pozostałe komitety będą miały po 2 minuty i 10 sekund; są to: KW Polskie Stronnictwo Ludowe; KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska; KKW SLD Lewica Razem; KW Partii Razem; KW Prawo i Sprawiedliwość.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym komitety wyborcze mają prawo prowadzenia agitacji wyborczej w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, w formie audycji wyborczych, która jest „częścią programu radiowego lub telewizyjnego, niepochodząca od nadawcy, stanowiąca odrębną całość”.

Kodeks wyborczy mówi, że komitetom wyborczym – których kandydaci zostali zarejestrowani – przysługuje, w okresie od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia zakończenia kampanii wyborczej, prawo do rozpowszechniania nieodpłatnie audycji wyborczych, w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych na koszt tych nadawców. (PAP)

autor: Anna Tustanowska, Karol Kostrzewa (PAP)

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest