Atlas Energii 2018 – Jakie korzyści niesie rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce?

Atlas Energii 2018 – Jakie korzyści niesie rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce?

4 grudnia 2018 Wyłączone przez redakcja

Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie i Instytut na rzecz Ekorozwoju mają przyjemność zaprosić na wydarzenie: Atlas Energii 2018 – Jakie korzyści niesie rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce? 10 grudnia 2018 r., godz. 10:30-14:00, Climate Hub, Rondo Ziętka 1, Katowice, Polska

Te i inne kwestie przeanalizowane zostały w „Atlasie Energii 2018″, publikacji ukazującej możliwości, jakie niesie całościowa zmiana obecnego systemu energetycznego na zrównoważony i ambitny klimatycznie. „Atlas Energii” podejmuje także analizy dotyczące polityk energetycznych państw sąsiadujących oraz stanowi źródło informacji o tym, co dzieje się w UE oraz w wybranych krajach, dając mocne argumenty dla tych sił, które promują energetykę odnawialną. Atlas przedstawia szeroki obraz powiązań i zależności energetyki odnawialnej, a przede wszystkim pokazuje, że można ją rozwijać i to korzystnie. Wytycza drogę dojścia do świata bez paliw kopalnych, a bazującego na energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wykorzystywanej w sposób efektywny. Omawia zarówno sprawy trudne: jak zapobiec ubóstwu energetycznemu, czy jak silnej powiązać energetyką z ochroną klimatu i poprawą jakości powietrza, a także i innowacyjne rozwiązania: jak integrować energetykę z transportem, jak budować i remontować nasze domy, aby energia była efektywnie użytkowana.

Jak oceniają autorzy „Atlasu Energii 2018″, potencjał energetyki odnawialnej jest w Polsce ogromny. Przy założeniu znacznej poprawy efektywności energetycznej szacuje się, że udział OZE w polskim systemie energetycznym w 2050 roku mógłby być dominujący. Wśród korzyści pojawiają się m.in. bezpieczeństwo energetyczne, ochrona zdrowia, ograniczenie wpływu na środowisko, w tym ochrona klimatu oraz oszczędności i zyski ekonomiczne. Odnawialne źródła energii budują niezależność u prosumentów, a tym samym wspierają demokrację w systemie energetycznym. Bez zmiany polityki Polska straci szansę na zaistnienie na światowym rynku innowacyjnej energetyki.

Zielona modernizacja energetyczna to nie tylko proste zastąpienie paliw kopalnych wiatrakami i panelami fotowoltaicznymi, ale również zmiana istniejącego systemu energetycznego na taki, w którym wszyscy obywatele odgrywają aktywną rolę i mają konkretne możliwości działania. Oznacza to rozwój demokracji energetycznej: odejście od dużych, scentralizowanych elektrowni zasilanych przez paliwa kopalne ku energetyce obywatelskiej i tworzeniu lokalnych społeczności energetycznych, budowanych przez gminy i miasta, szkoły i biblioteki, przedsiębiorców i firmy, a także samych obywateli, działających wspólnie na rzecz zrównoważonego zarządzania energią. Proces ten obejmować będzie również istotne zmiany w naszych codziennych nawykach i sposobach myślenia, nie tylko w zakresie elektryczności, ale także ogrzewania i chłodzenia oraz mobilności i transportu.

Czy możliwe jest zastąpienie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii i w jakiej perspektywie czasowej? W jaki sposób dokonać tego może Europa, w tym także Polska, stojąca przed wyzwaniem sprawiedliwej transformacji, czyli modernizacji gospodarki opartej na węglu w kierunku ekologicznej przyszłości? Jak połączyć działania na rzecz ochrony klimatu i wspierania pro-środowiskowych innowacji z demokratycznym i społecznie sprawiedliwym budowaniem dobrobytu i poprawą jakości życia dla wszystkich? Te i inne kwestie analizowane są w „Atlasie Energii”, publikacji ukazującej możliwości, jakie niesie całościowa zmiana obecnego systemu energetycznego na zrównoważony i ambitny klimatycznie.

Polska edycja „Atlasu Energii” ukazuje się w specjalnym czasie i wyjątkowym miejscu: podczas Szczytu Klimatycznego COP24 – w kluczowym momencie dla międzynarodowego procesu negocjacji klimatycznych i w Katowicach – do niedawna uważanych za symbol polskiej energetyki opartej na węglu, dzisiaj rozwijających się jako miejsce ekologicznych innowacji.

Podczas debaty wraz z zaproszonymi Gośćmi chcielibyśmy porozmawiać o tym, jakie szanse dla Polski wynikać mogą z europejskich ambicji klimatycznych i zastanowić się, jak skierować Polskę na odnawialne tory, uwzględniając w tym procesie zarówno rolę polityki, jak i społeczeństwa.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci

pinterest