Nie będzie osiedla przy parku Śląskim! Zobacz kto głosował przeciw!

Nie będzie osiedla przy parku Śląskim! Zobacz kto głosował przeciw!

20 grudnia 2018 Wyłączone przez redakcja

Radni z Chorzowa zagłosowali przeciwko budowie mieszkań na terenach MTK. 20 grudnia odbyła się sesja, na której została podjęta ostateczna decyzja w sprawie wniosku Green Park Silesia. 18 radnych zagłosowało „przeciw”, 5 osób było „za” i jeden radny wstrzymał się od głosu.

fot. Dziennik Zachodni

Wniosek trafił na sesję w związku ze specustawą mieszkaniową. Tzw. ustawa deweloperska umożliwia bowiem właścicielom gruntu złożenie wniosku niezgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze wspomnianymi zasadami rada miasta ma obowiązek przeprowadzić głosowanie nad tego typu wnioskiem. To więc radni ostatecznie decydują, czy na terenie np. usługowym zezwolą na budowę mieszkań.

Z tej furtki spróbował skorzystać właściciel działki na MTK. Jego wniosek dotyczył budowy mieszkań na terenie przewidzianym pod usługi. Tego typu inwestycji zabraniał miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, niestety na ominięcie dokumentu (i tym samym złożenie wniosku) pozwala specustawa.

Za wnioskiem dot. budowy mieszkań głosowali:  

Halina Hiltawska, Krzysztof Kopel, Tomasz Krawczyk, Seweryn Mosz, Marian Salwiczek

Przeciwko głosowani:

Wojciech Ahnert, Bernadeta Biskup, Bartłomiej Czaja, Marek Dudek, Bożena Karpińska, Waldemar Kołodziej, Grzegorz Krzak, Krzysztof Łazikiewicz, Sebastian Matyjaszczyk, Lech Motyka, Jacek Nowak, Szymon Piecha, Tomasz Piecuch, Jan Skórka, Agnieszka Stępień, Barbara Tabin, Marcin Weindich, Aleksandra Zimnik

Od głosu wstrzymał się:

Marek Otte

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest