Od 1 stycznia pracodawcy mogą dokumentację zamiast w segregatorach mogą przechowywać w plikach na komputerze.

Od 1 stycznia pracodawcy mogą dokumentację zamiast w segregatorach mogą przechowywać w plikach na komputerze.

6 lutego 2019 Wyłączono przez redakcja

Od 1 stycznia pracodawcy mogą dokumentację zamiast w segregatorach mogą przechowywać w plikach na komputerze. Ponadto za nowozatrudnionych pracowników akta będą przechowywać tylko 10 lat. Przedsiębiorco przepisy się zmieniły – skorzystaj z bezpłatnych szkoleń ZUS 

Nowe przepisy, które weszły w ramach projektu e-akta to wygoda i oszczędność dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy nie tylko mogą zelektronizować dokumentację pracowniczą, co mogą także skrócić okres przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 lat do 10 lat. Dotyczy to pracowników zatrudnionych w latach od 1999 r. do 2018 r. Należy dostarczyć oświadczenie ZUS OSW oraz raport informacyjny ZUS RIA. Dokumentację za pracowników zatrudnionych przed 1999 r. nadal trzeba będzie przechowywać przez pół wieku. – Skrócenie okresu jest związane z nowym zakresem danych, które pracodawcy przekazują do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe dane dotyczą wypłaconych pracownikowi w danym miesiącu kwot przychodu oraz okresów wykonywania pracy nauczycielskiej. Informacje te zawiera miesięczny imienny raport o przychodach ubezpieczonego: ZUS RPA. Dodatkowo zmienił się też zakres danych w formularzu wyrejestrowującym z ubezpieczeń, który pracodawca przekazuje do ZUS. Teraz należy podać informacje o dacie i sposobie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo stosunku służbowego oraz informację, z czyjej inicjatywy stosunek pracy został rozwiązany – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

Wszystkie informacje na temat zmian w przepisach dotyczących e-akt można uzyskać podczas bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez oddział ZUS w Chorzowie. Najbliższe odbędzie się już 21 lutego o godz. 10.00 w chorzowskim ZUS przy ul. Dąbrowskiego 45, w sali 100. Zapisy na szkolenie pod nr tel. 32 34-90-681.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest