Od 1 kwietnia wyższe kwoty jednorazowego odszkodowania z ZUS

Od 1 kwietnia wyższe kwoty jednorazowego odszkodowania z ZUS

29 marca 2019 Wyłączone przez redakcja

Gdy przydarzy nam się wypadek przy pracy lub dotknie nas choroba zawodowa możemy liczyć na różnego rodzaju świadczenia. W takiej sytuacji oprócz zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, czy renty możemy skorzystać z jednorazowego odszkodowania. Jeżeli decyzja ZUS zostanie wydana po 31 marca 2019 r. obejmą nas nowe stawki.

1 kwietnia 2019 roku zmianie ulegną  kwoty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, w skutek których ubezpieczony doznał stałego lub długotrwałego uszczerbek na zdrowiu. Świadczenia z funduszu wypadkowego mogą również otrzymać członkowie rodziny m.in. ubezpieczonego, który zmarł w wyniku wypadku przy pracy lub chorobowy zawodowej.
Nowe wysokości kwot ustalone została w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej w 2018 r., które wyniosło 4 585,03 zł. Stawki obowiązywać będą od
1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku. Jednorazowe odszkodowanie wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, czyli 1 proc. uszczerbku na zdrowiu stałego lub długotrwałego od 1 kwietnia wynosi 917 zł.

Dla kogo?

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje osobie ubezpieczonej, która z  powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej będzie miała ustalony stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Stopień tego uszczerbku oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS (jeśli wpłynie sprzeciw lub prezes ZUS zgłosi zarzut wadliwości orzeczenia), gdy zakończy się leczenie.

Stały lub długotrwały uszczerbek

Stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności i nie można oczekiwać poprawy. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu

to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności na

okres, który przekracza 6 miesięcy, ale są szanse na poprawę.

Wysokość jednorazowego odszkodowania ustala się co roku na okres od 1 kwietnia do 31 marca.

Dwa tygodnie na decyzję

Przyznanie, odmowa oraz ustalenie wysokości jednorazowego odszkodowania należy do  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję w tej sprawie ZUS wydaje  w terminie 14 dni od:

  • otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,
  • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Obowiązujące kwoty od 1 kwietnia 2019 r.

  Obowiązujące
od 1 kwietnia 2019
do 31 marca 2020
za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 917
za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych 917
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 16 048
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty 16 048 zł
Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest  małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty 82 531

 

 

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko 41 265
gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty 82 531
oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci
gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty 82 531

 

oraz 16 048 z tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugie i każde następne dziecko

gdy obok małżonka lub dzieci  uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom 16 048
gdy u do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty 41 265

 

oraz 16 048 tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

Beata Kopczyńska

regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa śląskiego

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest