Stadion Śląski zaświeci się na niebiesko

Stadion Śląski zaświeci się na niebiesko

2 kwietnia 2019 Wyłączone przez redakcja

W ramach kampanii społecznej organizowanej 2 kwietnia, kiedy przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, najważniejsze budynki użyteczności publicznej, centra handlowe, szkoły oraz historyczne gmachy w całym kraju zabłysną na niebiesko. Akcję, podobnie jak w ubiegłym roku, wspiera również Stadion Śląski. Tego dnia odbywają się także niebieskie marsze, pikniki, konferencje i zajęcia w szkołach. Wszystko po to, by pokazać Polakom czym jest autyzm.

Wybór 2 kwietnia jest nieprzypadkowy. Tego dnia od 2008 r. z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. ONZ chciała w ten sposób zwrócić powszechną uwagę na „zaspokajanie szczególnych potrzeb osób z autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób z autyzmem.”

Podnoszenie poziomu społecznej wrażliwości oraz wiedzy o autyzmie jest wciąż niezbędne.  O ile bowiem Polacy stali się tolerancyjni dla osób niepełnosprawnych fizycznie, o tyle na osoby z autyzmem oraz niepełnosprawnościami niewidocznymi rzadko reagują akceptacją. Udowadnia to bez wątpliwości sporządzony dla potrzeb tegorocznej kampanii raport Fundacji JiM pt. „Dostępność przestrzeni publicznej dla osób ze spektrum autyzmu”. Badania przeprowadzone w gronie osób z autyzmem i ich bliskich pokazały, że dla 77% z nich opuszczenie domu jest stresujące, a 52% w ogóle unika wychodzenia z mieszkania. Nic dziwnego: 86% ankietowanych nie wskazało ani jednego miejsca, które byłoby dostosowane do ich potrzeb. Na margines życia spychają ich ponad wszystko reakcje ludzi na specyficzne zachowania: 60% spotkało się z krytycznym spojrzeniami, 46% usłyszało negatywne komentarze, a wobec 12% zachowywano się wręcz agresywnie.

Takie zachowania wynikają przede wszystkim z braku wiedzy. Dlatego hasło przewodnie tegorocznej akcji „Polska na niebiesko” brzmi „Autyzm. Wystarczy zrozumieć”. To apel Fundacji JiM skierowany zarówno do każdego Polaka, jak również do dużych korporacji, instytucji publicznych i służb, aby wspólnie stali się bohaterami pozytywnych zmian. Fundacja organizuje szkolenia pracowników poszczególnych firm, przekonuje o zasadności wprowadzenia odpowiednich udogodnień dla osób z autyzmem w miejscach publicznych np. czasowego ograniczenia silnych bodźców czy obrazkowych komunikatów. Jednocześnie Fundacja rozpoczyna program edukacyjny, w ramach którego będzie w szkołach przybliżać uczniom specyfikę autyzmu i uwrażliwiać na niepełnosprawności niewidoczne.

Autyzm stał się poważnym problemem społecznym, wyzwaniem dla medycyny XXI wieku. Rodzi się z nim 1 na 100 dzieci. Objawy autyzmu dotyczą w dużej mierze komunikacji. Dziecko z autyzmem może mieć problemy z nawiązywaniem kontaktów oraz zwykłą rozmową z innymi.Wiele z nich charakteryzuje opóźniony rozwój mowy lub nie mówi wcale. Często nie patrzą w oczy, nie reagują na swoje imię. Duże trudności sprawia im zrozumienie intencji i zachowań ludzi w najbliższym otoczeniu, a także ich naśladowanie. Autyzm może przejawiać się również problemem w wyrażaniu własnych emocji i rozumieniu wewnętrznych przeżyć.

Więcej informacji na stronie www.polskananiebiesko.pl

Materiały prasowe Fundacji JiM / Stadion Śląski Sp. z o.o.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest