Weszły w życie. Obowiązują nowe przepisy ws. cen prądu

Weszły w życie. Obowiązują nowe przepisy ws. cen prądu

15 lipca 2019 Wyłączono przez redakcja
Weszły w życie przepisy w sprawie cen prądu w drugim półroczu 2019 r. Samorządy mają 28 dni na złożenie oświadczenia wprowadzonego nowelizacją.

Zgodnie ze zmianami wprowadzanymi ustawą, przez cały 2019 r. przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną określa ceny i stawki opłat za prąd w wysokości cen stosowanych 31 grudnia 2018 r. i nie wyższej niż ceny i stawki stosowane 30 czerwca 2018 r. Zamrożenie cen dotyczy m.in. jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów.

[themoneytizer id=”26206-19″]

Ustawa nakłada na odbiorcę końcowego, z wyjątkiem odbiorców z grupy taryfowej G, obowiązek złożenia, w terminie 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, przedsiębiorstwu będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z danym odbiorcą, oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ustawy nowelizującej. Ze względu na to, że po złożeniu oświadczenia mogą wystąpić przesłanki, które nie będą uprawniały lub pojawią się okoliczności uprawniające danego odbiorcę do korzystania z art. 5 ust. 1 ustawy nowelizowanej, odbiorca końcowy został zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego zmianę statusu odbiorcy, do poinformowania przedsiębiorstwa o utracie takiego uprawnienia lub jego uzyskaniu. Również każde zawarcie kolejnej umowy ze sprzedawcą (dotychczasowym lub nowym) musi być poprzedzone złożeniem powyższego oświadczenia.

W piątek nowelizacja ukazała się w Dzienniku Ustaw. Czytaj też: Do 27 lipca. ME o oświadczeniach w sprawie cen prądu

Ustawa zamrażająca ceny prądu powstała m.in. w odpowiedzi na postulaty samorządów terytorialnych, których przedstawiciele alarmowali, że rosnące ceny energii elektrycznej oznaczać będą rosnące koszty wszelkich usług publicznych. Pod koniec ubiegłego roku premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że podwyżek cen prądu nie będzie, a Sejm uchwalił ustawę, która miała to zagwarantować.
Nowelizacja, która właśnie weszła w życie, to wynik negocjacji Ministerstwa Energii i Komisji Europejskiej. Zgodnie z nowymi przepisami z ustawowo obniżonych cen nie będą mogły już korzystać średnie i duże przedsiębiorstwa. Dla nich przewidziane są dopłaty w ramach pomocy de minimis.

Samorządowcy domagają się, by resort energii jak najszybciej podjął działania w sprawie cen prądu w 2020 r. Jak podkreślają, bez tego w przyszłym roku podwyżki uderzą w samorządowe budżety ze zdwojoną siłą.

Anna Banasik pap samorząd

 

 

 

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest