Pilnuj terminów, by nie stracić renty rodzinnej

Pilnuj terminów, by nie stracić renty rodzinnej

21 września 2019 Wyłączono przez redakcja

Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną powinni złożyć w ZUS zaświadczenie
o kontynuowaniu nauki. Chodzi o osoby, którzy ukończyły 16 lat. Na złożenie zaświadczenia uczniowie mają czas do końca września, dla studentów termin ten upływa z końcem października.

Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16. roku życia. Ale ze świadczenia może skorzystać także starsza młodzież, pod warunkiem, że dalej się uczy, jednak nie dłużej niż do 25. roku życia. Jeśli 25 urodziny studenta przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego.

Ważne terminy

ZUS wypłaca rentę rodzinną dzieciom zmarłego rodzica na okres roku szkolnego, który obejmuje również wakacje. Uczniom świadczenie wypłacane jest co miesiąc aż do końca sierpnia, natomiast studentom od października do końca września danego roku akademickiego. Aby bez zbędnej przerwy otrzymać kolejną rentę rodzinną należy pamiętać o tym, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty świadczenia przekazać do ZUS stosowny wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.
Świadczenie zostanie wypłacone na czas, gdy złożymy dokumenty odpowiednio wcześniej, zatem jeśli uczeń takie zaświadczenie złoży dopiero w październiku, to straci wypłatę renty rodzinnej za wrzesień. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku studenta, jeśli spóźni się z dostarczeniem do ZUS zaświadczenia
o kontynuowania studiów i przedłoży go dopiero w listopadzie, za październik nie będzie miał renty rodzinnej.

 

Zaświadczenia na rok lub dłużej

– Edukację ucznia czy żaka potwierdzają zaświadczenia ze szkoły lub uczelni. Zwykle są wydawane na rok albo na programowy czas nauki. Jeżeli szkoła lub uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, na przykład 2-letni, 3-letni, itp., to w takim przypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten okres, kontrolując jednak czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

 

Przerwałeś naukę – poinformuj ZUS

Uczeń bądź student musi poinformować ZUS, że przerwał lub zakończył naukę. Jeśli tego nie zrobi, czekają go przykre konsekwencje, bo nadpłaconą nienależną rentę rodzinną trzeba zwrócić wraz z odsetkami.

 

Gdy studiujesz i pracujesz

Dorabiający studenci, którzy pobierają rentę muszą informować ZUS o swoich przychodach. Jeśli osiągną przychód 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia, świadczenie zostanie zmniejszone. ZUS całkowicie zawiesi ich wypłatę, gdy zarobki są wyższe niż 130% przeciętnego wynagrodzenia.

 

O czym jeszcze należy pamiętać?

Student, który pobiera rentę rodzinną musi zawiadamiać ZUS między innymi o:

· o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym – w terminie do końca lutego kolejnego roku,

· zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego,

· pobieraniu renty z innego tytułu – przyznanej przez inny organ rentowy, bądź renty socjalnej.

 

Beata Kopczyńska

regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa śląskiego

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest