Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada 2019 Wyłączono przez redakcja

Międzynarodowy Dzień Tolerancji  – święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości. Data nie jest przypadkowa. 16 listopada 1995 roku państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji oraz Plan Działań po zakończeniu obchodów Roku, przy czym Międzynarodowy Rok Tolerancji (1995) został ustanowiony przez Zgromadzenie w 1993 (rezolucja 48/126) z inicjatywy Konferencji Generalnej UNESCO.

Deklaracja Zasad Tolerancji:

Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.””

Państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji. Według zapisów tolerancja to:

– respektowanie cudzych praw i cudzej własności;

– uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;

– umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;

– docenianie rozmaitości kultur;

– otwarcie na cudze myśli i filozofię;

– ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;

– uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

Cele Dnia Tolerancji, to przede wszystkim uwrażliwienie społeczeństwa na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji. To przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię, oraz – chyba najważniejsze – kształtowanie postawy tolerancji wśród dzieci i młodzieży szkolnej, żeby rokowały na przyszły świat bez dyskryminacji i nietolerancji.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest