„Nowe fundusze dla Śląska”

„Nowe fundusze dla Śląska”

28 listopada 2019 Wyłączono przez redakcja

26 listopada br., na marginesie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu, Frans Timmermans, desygnowany Wiceprzewodniczący i Komisarz Komisji Europejskiej odpowiedzialny za „Europejski Zielony Ład”, spotkał się ze śląskim eurodeputowanym młodego pokolenia Łukaszem Kohutem. Tematem dyskusji polityków były wyzwania stojące przed regionami takimi jak Śląsk – regionami w okresie transformacji.

Timmermans i Ł. Kohut zgodzili się, że odchodzenie od gospodarki opartej na węglu jest w obecnej sytuacji gospodarczej i klimatycznej UE po prostu koniecznością i ogromna większość obywateli UE to rozumie. Równocześnie jednak jest to dla regionów górniczych proces wyjątkowo bolesny, jest wyzwaniem natury zarówno gospodarczej i kulturowej. Władze publiczne, tak na szczeblu unijnym, jak i krajowym czy lokalnym muszą zapewnić mieszkańcom takich regionów pomoc, wsparcie i perspektywy na przyszłość. ”Regiony w procesie transformacji nie mogą czuć się osierocone” – powiedział F. Timmermans, który sam pochodzi z rodziny górniczej regionu, który przez taką transformację przeszedł. Politycy rozmawiali o przygotowywanym przez Komisję Europejską Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i możliwościach finansowania ze środków tego funduszu transformacji na Śląsku, w tym również prowadzenia projektów pilotażowych. Komisja Europejska planuje przeznaczyć na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji sumę 5 mld euro.

Politycy zgodzili się również co do tego, iż mieszkańcy regionów w procesie transformacji muszą rozumieć kulturowy kontekst zmian, tak, by nie było poczucia utraty dotychczasowej kultury silnie związanej w gospodarka górniczą. ”Dumni z heroicznego dziedzictwa, ale gotowi na nieuchronne zmiany” – to przesłanie, które zdaniem polityków powinno przyświecać transformacji.

Timmermans i Ł. Kohut zgodzili się również, iż wizyta Wiceprzewodniczącego na Śląsku w połowie przyszłego roku byłaby doskonałym pomysłem. Pozwoliłaby na bezpośrednie pokazanie F. Timmermansowi wyzwań, przed którymi stoi Śląsk, jego piękna i kultury. Wstępna propozycja wizyty, w ramach której odbędzie się również konferencja naukowa wysokiego szczebla, to wrzesień 2020. Na zakończenie spotkania eurodeputowany Ł. Kohut zaprosił F. Timmermansa na wystawę „Magiczny Śląsk”, która będzie miała miejsce w Parlamencie Europejskim w maju przyszłego roku oraz podarował mu śląską flagę.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci

pinterest